Nulová tolerancia agresívneho správania voči nemocničnému personálu

V našej Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. dlhodobo evidujeme rastúcu početnosť prípadov, kedy sú na náš urgentný príjem dovážaní pacienti pod vplyvom alkoholu a drog. Počas niektorých dní sa takýto pacienti nahromadia v ústavnej pohotovostnej službe aj štyria naraz, čo je už popri starostlivosti o iných urgentných pacientov, za hranicou únosnosti kapacít nášho urgentného príjmu. Ak majú byť títo pacienti […]

Pokračuj v čítaní

2% z daní 2023

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok Dôležité údaje: Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.Adresa: Banisko 273/1, 977 01 BreznoPrávna forma: nezisková organizáciaIČO: 31908969 Dôležité termíny: Ďakujeme! […]

Pokračuj v čítaní

Elektronické objednávanie

Od januára 2024 sme pristúpili k zavedeniu elektronického objednávania na vyšetrenia na našej recepcii/informáciách. Dôvody zavedenia Pred dvomi rokmi sme boli donútený zaviesť obmedzenia volania na niektoré ambulancie len v určitom čase, pretože ak vyzváňa permanentne telefón na ambulancii, nedá sa veľmi ordinovať. Tento krok aj napriek nevôle pacientov sa ukázal ako dobré riešenie, dokázali […]

Pokračuj v čítaní

Interná JIS

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. srdečne ďakuje Ing. Vladimírovi Sotákovi a Ing. Marianovi Kurčíkovi, ktorí prostredníctvom Nadácie Železiarní Podbrezová spolufinancovali sumou 30 000 eur tohoročnú rekonštrukciu a zakúpenie nového nábytkového vybavenia jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, a taktiež nábytkového vybavenia nemocničnej kardiologickej ambulancie a novorodeneckého oddelenia.

Pokračuj v čítaní

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomných zmlúv

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby […]

Pokračuj v čítaní

Rokovania s MZ SR o kategorizácii

Dňa 03.05.2023 navštívil našu nemocnicu so svojim pracovným tímom štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič. S vedením nemocnice v zastúpení riaditeľa nemocnice Jaroslava Mačejovského, primátora mesta Brezno a predsedu nemocničnej správnej rady Tomáša Abela a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s. a člena nemocničnej správnej rady Vladimíra Sotáka,  a  za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, pán štátny tajomník rokoval […]

Pokračuj v čítaní

Interná ambulancia – oznam

Upozornenie, od 3.4.2023 je interná ambulancia z personálnych dôvodov  zatvorená až do odvolania. Na vyšetrenie sa treba preobjednať na niektorú inú internú ambulanciu. Sestrička sa na ambulancii bude nachádzať, predpisovanie liekov našich pravidelných pacientov bude zabezpečené v bežný pracovný deň od 9:00 do 12:00 telefonicky. Vzniknutá situácia nás mrzí, snažíme sa ju riešiť.

Pokračuj v čítaní