Úsek ľudských zdrojov

Úsek ľudských zdrojov

Organizačná schéma 01-2020

Námestník: Ing. Veronika Dvorská

 • tel:048/2820 489
 • e-mail: personalne@nspbr.sk

Oddelenia úseku:

Personálne oddelenie

 • Vedúca  odd.: Ing. Veronika Dvorská
 • tel:048/2820 489
 • e-mail: personalne@nspbr.sk

Mzdové oddelenie

 • Referent: Lucia Kvietková, Bc. Petra Belková
 • tel:048/2820 412
 • e-mail: mzdove@nspbr.sk

Referát vzdelávania

 • Referent: Slavka Gáborová
 • tel:048/2820 436
 • e-mail: vzdelavanie@nspbr.sk

Pracovná zdravotná služba

 • Lekár: MUDr. Marta Luptáková