Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia

Lekár: MUDr. Zuzana Višňovská, MUDr. Monika Marčoková
Sestra: Mgr. Andrea Beraxová
Telefón: 048/2820 227

Miesto: prízemie pri oddelení dialýzy, vedľa vrátnice

Ordinačné hodiny:

prepodludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:
13:00 – 15:00 Konzíliá, Administratíva

Zmluvné vzťahy: