Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia

Lekár: MUDr. Jana Mundierová
Sestra: Katarína Kvoriaková
Telefón: 048/2820 478

Miesto: prízemie chodba hlavná budova – vrátnica

Ordinačné hodiny:

ordinačné hod.
predpoludním
obedňajšia
prestávka
ordinačné hod.
popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
7:00 – 8:00 – registrácia pacientov, akútne stavy, odbery
14:30 – 15:00 – neodkladná chirurgická starostlivosť

Oridinujú:
Pondelok, Streda, Piatok – MUDr. Mundierová
Utorok – MUDr. Darmo
Štvrtok – MUDr. Mráz
Po 15:00 ÚPS – Ústavná pohotovostná služba (vedľa centrálneho prijímu chorých)

Zmluvné vzťahy: