Ambulancie

Ambulancie NsP Brezno, n.o.

Ambulancie NsP Brezno sú zoradené do kategórií podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Objednávanie na ambulancie

  • Urologická amb. objednáva sa na pondelky
  • Kardiologická amb. Dr. Podmanický
  • Neurologické amb. 1+2
  • Cievna amb.
  • Endokrinologická amb. Dr. Kelemenová
  • Gynekologické ambulancie
  • Pľúcne ambulancie
  • Interná ambulancia

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek