Magnetická rezonancia

Prevádzkovateľ: Diagnostic net, s.r.o.

(súkromné pracovisko MR mimo organizačnej štruktúry NsP Brezno, n.o.)

 • Adresa: Dolná 370/6A, 974 01 Banská Bystrica
 • Prevádzka: Banisko 273/1, 977 01 Brezno – prízemie polikliniky

Lekár: MUDr. Miroslav Košík

Sestra: PhDr. Katarína Košíková

Vedúci rádiologický technik: Bc. Matúš Caban

Rádiologický technik: Bc. Jakub Škultéty

Telefón pre objednávanie: 048/2820 255, e-mail: mr@nspbr.sk

Ordinačné hodiny:

DoobedaObedňajšia prestávkaPoobede
Pondelok6:00-12:0012:00-12:3012:30-15:00
Utorok6:00-12:0012:00-12:3012:30-15:00
Streda6:00-12:0012:00-12:3012:30-15:00
Štvrtok6:00-12:0012:00-12:3012:30-15:00
Piatok6:00-12:0012:00-12:3012:30-15:00

Indikovať vyšetrenie musí lekár špecialista, v závislosti od požadovaného vyšetrenia.

 • Odporúčame pacientom prísť bez šperkov, bez kovových súčastí oblečenia, bez telefónov, kľúčov, mincí…….
 • Príchod pacienta na vyšetrenie 30 minút pred termínom vyšetrenia
 • Správne a kompletne vyplnená žiadanka indikujúcim lekárom (príloha 1)
 • Pri MR vyšetrení, ktoré vyžaduje intravenóznu aplikáciu kontrastnej látky (mozog, brucho, malá panva a suspekcia na nádorové event. zápalové zmeny v oblasti muskuloskeletárneho systému) v žiadanke hodnota eGFR
 • Vyplnený dotazník pred vyšetrením
 • Preukaz poistenca
 • Možnosť odosielania dát cez telerádiologické komunikačné centrum T3C na pracoviská s možnosťou prijatia dát týmto spôsobom (výmena obrazovej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami)
 • Na vyžiadanie RDG dokumentácia (DVD) týkajúca sa vyšetrovanej oblasti v prípade, že snímky neboli spravené v NsP Brezno
 • Vyžiadanie dokumentácie pacientom na DVD nosiči aktuálne vykonaného vyšetrenia je spoplatnené od 1.1.2024 sumou 2€.
 • Štandardný operačný postup prevencie reakcie na kontrastné látky iódové KL (CT), gadolíniové KL (MR)

Pracovisko magnetickej rezonancie v našej nemocnici disponuje unikátnym MR prístrojom novej vyššej generácie s názvom MAGNETOM Free.Max (0.55T), ktorý okrem iného oproti iným MR prístrojom má tieto výhody:

 • 80 cm pacientsky otvor a možnosť snímať pacientov s nadváhou a obezitou (väčšia dostupnosť pre obéznych a klaustrofobických pacientov);
 • DryCool Technology (využíva len 0,7 l tekutého hélia – nepotrebuje nákladnú quench rúru a stovky litrov hélia, dizajn typu Sealed-for-live);
 • využíva inovácie v oblasti Image processingu (Deep Resolve, Simultaneos Multi-Slice, Compressed Sensing – tieto technológie zlepšujú kvalitu obrazu a znižujú akvizičný čas, poskytujú vyššiu výpočtovú rýchlosť, efektívnejšie techniky získavania obrazu a využívajú umelú inteligenciu na rekonštrukciu obrazu);
 • umožňuje skenovanie implantátov (technológia WARP);
 • umožňuje skenovanie pľúc (obrovská výhoda pri diagnostike napr. pneumónií vyvolaných ochorením COVID-19);
 • Súvisiace články: https://www.nspbr.sk/web/nove-pracovisko-mr-otvoril-minister-zdravotnictva/

Dokumenty na stiahnutie: