Nové pracovisko MR otvoril minister zdravotníctva

Aktuality O nás

V našej nemocnici vzniklo nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pracovisko sa nachádza na prízemí, medzi poliklinikou a urgentným príjmom.

Prístroj magnetickej rezonancie, ktorý bol v týchto dňoch uvedený do prevádzky v Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o., patrí k najmodernejším na Slovensku. Ide o unikátny MR prístroj s revolučnou technológiou na báze umelej inteligencie. Zariadenie disponuje najväčším otvorom na vyšetrovanie pacientov, čo umožňuje vyšetrenie aj pacientov napr. s klaustrofóbiou. Nainštalovaním nového unikátneho MR prístroja sa Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zaradila  medzi nemocnice, ktoré sú komplexne vybavené prístrojovou technikou, ktorá umožní lekárom rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať u pacientov zdravotné problémy. Na základe toho pacienti získajú vhodnú medikamentóznu liečbu, ktorá im urýchli návrat do života.

Nákup jedinečného MR prístroja Siemens Healthineers,  ktorý umožní ušetriť až 30 % prevádzkových nákladov bol zabezpečený z finančných prostriedkov od súkromných investorov.

Uvedením novej magnetickej rezonancie do praxe NsP Brezno, n.o. získala celá spádová oblasť Horehronia, vrátane návštevníkov z Nízkych Tatier, jedinečnú príležitosť v prípade potreby absolvovať rýchle, presné a kvalitné vyšetrenie absolútnou špičkovou technológiou, čo doteraz nebolo možné, keďže takéto zariadenie chýbalo. Na MR vyšetrenie sa na Slovensku čaká dlhé obdobie.

S prestavbou priestorov v súvislosti so vznikom nového MR pracoviska sa začalo koncom septembra minulého roka a nevyhnutné stavebné úpravy financovala breznianska samospráva a  Železiarne Podbrezová a.s.

Veľmi ma teší dlhodobá spolupráca medzi všetkými zriaďovateľmi našej nemocnice, čo umožňuje za posledné roky výrazný rozvoj zdravotníckych služieb pre obyvateľov mesta Brezno i regiónu Horehronie. Ani táto investícia nie je žiadnou samozrejmosťou, ale výsledkom snahy všetkých, ktorí sa na jej realizácii podieľali. Všetkým zainteresovaným ďakujem a verím, že to ocenia hlavne naši obyvatelia,“ uviedol primátor mesta Brezno, Tomáš Abel.

Inovatívny celotelový MR skener MAGNETOM Free.Max umožňuje ľahší prístup k zobrazovaniu magnetickou rezonanciou. K vyššiemu komfortu vyšetrení prispieva otvor s priemerom 80 cm, pričom ide o celosvetovo prvý prístroj s takýmto otvorom. S nosnosťou pacientského lôžka až do 320 kg posúva doterajšie limity v MR diagnostike.

„Napriek tomu, že na Slovensku máme široké spektrum MR prístrojov, stále existuje veľká skupina pacientov, ktorí sa k MR vyšetreniu nedostanú napríklad z dôvodu klaustrofóbie. Práve MAGNETOM Free.Max predstavuje pre nich riešenie. Vďaka strednej veľkosti magnetického poľa umožňuje taktiež vyšetriť  aj pacientov s metalickými implantátmi s nižšou mierou artefaktov, v porovnaní s 1,5T alebo 3T MR prístrojmi, čím prispieva k istote pre klinické rozhodnutia. Táto unikátna technológia predstavuje pre stredoslovenský región prechod na nový, revolučne inovatívny štýl skenovania oproti tradičnej MR technológii,“ vysvetľuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Výhoda prístroja spočíva aj v unikátnej technológii „dry cool“, ktorá využíva iba 0,7 litra hélia na chladenie supravodivého magnetu. To má pozitívny vplyv na prevádzkové náklady, ktoré sú počas celého životného cyklu zariadenia až o 30 percent nižšie ako pri bežných MR skeneroch.

Nákup a uvedenie do prevádzky tohto diagnostického prístroja boli zrealizované z finančných prostriedkov získaných od fyzických osôb, ktoré boli ochotné za dohodnutých podmienok poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu tohto unikátneho a pre občanov Horehronia, tak dôležitého zariadenia.

„Mám radosť, keď spoločne posúvame kvalitu zdravotníctva vpred v prospech adresnej špičkovej zdravotnej starostlivosti pre ľudí v každom regióne Slovenska. Novým prístrojom sa skvalitní zdravotná starostlivosť pre spádovú oblasť pacientov na strednom Slovensku. Všetkým, ktorí sa o to pričinili, úprimne zo srdca ďakujem,“ uzavrel minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Veľké, úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na realizácii tohto projektu podieľali akoukoľvek formou.

Viac o pracovisku MR, ordinačných hodinách a možnosti objednania sa dočítate na tejto stránke.

Naša nemocnica tak pokračuje v modernizácii aj priestorov aj svojho vybavenia z rôznych finančných zdrojov aj v roku 2021/2022. Prvou etapou „Rekonštrukcie a modernizácie NsP Brezno“ sme zrekonštruovali za 8,4 mil. € najhoršie časti technických zariadení ako je voda, plyn, energetika, kúrenie, informačná sieť ale aj celý blok budovy urgentného príjmu, operačných sál, centrálnej sterilizácie, kyslíkovej stanice, mikrobiológie, zriadili sme nové pracovisko mamografie. Zakúpili sme aj ďalšie nevyhnutné prístroje a vybavenie ako sú pacientske monitory, systém čistenia vzduch, sonografy, EEG a EMG prístroje a mnoho ďalších.

Zapojili sme sa aj do ďalších výziev z eurofondového projektu IROP na boj s pandémiou COVID-19 a podarilo sa nám získať zdroje z úradu vlády na výmenu 3 výťahov v nemocnici.

Naša nemocnica však ide ďalej a na proti neľahkej situácie v zdravotníctve sa snažíme o ďalšie možnosti ako zvýšiť zdravotnú starostlivosť v našom regióne, modernizovať a rekonštruovať ďalšie časti budovy či nakupovať nové technológie a prístroje. Zapájame sa tak do ďalších eurofondových výziev a máme rozpracované ďalšie projekty, ktoré dúfame Vám budeme môcť ukázať v dohľadnej dobe.

Pán minister Lengvarský pri príležitosti otvorenia pracoviska MR navštívil aj ďalšie oddelenia nemocnice a mohli sme tak odprezentovať našu prácu priamo v našej nemocnici.