Rekonštrukcia operačných sál a mikrobiológie

IROP

Centrálne operačné sály

Predstavujeme Vám zrekonštruované operačné sály. Fotografie vznikli v čase kolaudácie a predpoklad prvej operácie vo vynovených sálach je začiatkom januára 2021.

Pracovisko klinickej mikrobiológie

Rovnako fotografie vznikli v čase kolaudácie, dnes už je tu presťahované celé pracovisko.