Liečebňa dlhodobo chorých

Liečebňa dlhodobo chorých (LDCH)

Primár: MUDr. Emília Bučková
Vedúca sestra: Mgr. Jana Endreková

Telefón: 048/2820 307

V čase od 12:30 do 14:30. Upozorňujeme Vás, že na základe GDPR nie je možné poskytnúť informácie o pacientoch telefonicky), informácie o pacientoch osobne po dohode s lekárom od 14:00 do 15:00 hod. Informácie 048/2820 110, vrátnica 048/2820 111

Miesto: prízemie lôžkovej časti NsP Brezno, n.o.

Informácie:
Liečebňa dlhodobo chorých poskytuje dlhodobú a komplexnú liečebno – ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom zmierniť zdravotný deficit dlhodobo chorých pacientov, stimulovať ich pohybové schopnosti, mentálne funkcie.

Samostatný článok o LDCH si môžete prečítať tu.

Liečebňa dlhodobo chorých v počte 20 lôžok je umiestnená na prízemí NsP Brezno. Oddelenie tvoria ženské a mužské izby. Liečebná starostlivosť je poskytovaná pre pacientov so širokou škálou ochorení, najmä:

– s kardiovaskulárnymi ochoreniami, prevažne stavy po kardiálnej dekompenzácii
– po náhlych cievnych mozgových príhodách
– po ťažkých úrazoch a fraktúrach
– s malígnymi ochoreniami orgánových systémov
– s diabetes mellitus a jeho orgánových kompikácii
– s nehojacimi sa chronickými ulcerami predkolení
– s algickými syndrómami

Terapeutické výkony: 
– infúzna terapia
– injekčná terapia
– medikamentózna terapia
– nutričná terapia
– rehabilitačná terapia

Liečebnú starostlivosť zabezpečujú: 2 lekári, 7 sestier, 6 sanitárok a 1 zdravotnícka asistentka 

Hospitalizáciu indikuje po dohovore s primárom oddelenia praktický lekár pre dospelých, odborný ambulantný lekár, lekár z akútnych oddelení NsP Brezno a iných lôžkových zdravotníckych zariadení. Pri príjme na hospitalizáciu paciet prechádza cez Centrálny príjem chorých, kde odovzdá šatstvo.
Pacient je prijatý lekárom a zdravotnou sestrou v priestoroch vyšetrovne na oddelení.

Na prijatie je potrebné priniesť: 
– indikačný list od lekára alebo prekladaciu správu
– preukaz poistenca
– zdravotnú dokumentáciu
– hygienické potreby

Nakoľko v liečebni dlhodobo chorých sú hospitalizovaní často imobilní pacienti, komplexná zdravotná starostlivosť zahŕňa aj pomoc pacientom udržať si adaptabilné správanie, podporu optimálneho stavu a hlboký ľudský prístup.

Návštevné hodiny: 
PONDELOK – PIATOK: 15.00 – 17.00
SOBOTA, NEDEĽA, SVIATOK: 13.00 – 15.00