Rádio-diagnostické oddelenie

Rádio-diagnostické oddelenie

Primár: MUDr. Miroslav Košík
Vedúci laborant: Rastislav Balcar

Telefón: 048/2820 351

048/2820 110 (objednávanie SONO a MAMMO)

Viac o oddelení si môžete prečítať v samostatnom článku.

Informácie:
Rádiodiagnostika je samostatným medicínskym odborom zaoberajúcim sa využitím ionizačného žiarenia a iných druhov energií, na zobrazovanie ľudského tela a jeho chorobných zmien.
V rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje naše oddelenie spektrum diagnostických vyšetrení, bežné skiagrafické vyšetrenia, kontrastne skiagrafické vyšetrenia, celotelové ultrasonografické vyšetrenia, mamografické vyšetrenia, CT vyšetrenia pre spádovú oblasť Brezna. Mamografické a CT vyšetrenia poskytujeme aj pre pacientov z okresu Revúca.

História nášho oddelenia sa datuje od nástupu prvého primára samostatného rtg oddelenia v roku 1977. Až do roku 1982 bol ním MUDr. Miloš Kelemen. Od roku 1982 až do roku 2001 bol primárom oddelenia MUDr. Vojtech Pitron.
V tomto období sa zakúpili zosilňovače obrazu, angiografické pracovisko, ako aj prvý USG prístroj v roku 1986. V roku 1991 sa zakúpil aj prvý farebný celotelový USG prístroj, ktorý slúžil až do roku 2000. Od roku 1998 je v prevádzke aj mamografický prístroj fy GE Sennograph. V roku 2000 sa zakúpil nový celotelový USG prístroj fy.Aloca. V tomto roku sa zakúpil aj náš prvý CT prístroj fy Hitachi. V roku 2005 bol zakúpený nový celotelový farebný USG prístroj Fy ESAOTE-Vega.
V roku 2001 sa stal primárom oddelenia od 15. augusta MUDr. Jozef Báčik. Od 1. júla 2002 ho vystriedal MUDr. Slavomír Kemka. Bol primárom oddelenia do 30. novembra 2006.