Detské a novorodenecké oddelenie

Primár: MUDr. Norbert Surový
Vedúca sestra: Mgr. Zina Veždúrová
Telefón: 048/2820 401
Miesto: detské odd. 1. posch., novorodenecké 5. posch.

Samostatný článok ku oddeleniu si môžete prečítať tu.

Informácie:

Detské a novorodenecké oddelenie našej nemocnice poskytuje  nepretržitú  zdravotnú starostlivosť pre deti všetkých vekových kategórií, od novorodencov až do dovŕšenia 19. roku života.  V spádovej oblasti máme približne 13 tisíc detí.  Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v súlade s najnovšími poznatkami medicíny, o čo sa stará pracovný tím  6 lekárov a 15 erudovaných detských a novorodeneckých sestier. Personál sa kontinuálne vzdeláva v súlade so systémov CME. V našej nemocnici sa ročne narodí približne 520 detí a na detskom oddelení hospitalizujeme približne 900 pacientov.

Detské oddelenie sa nachádza na 1. poschodí nemocnice, má kapacitu 20 lôžok a prešlo rozšírenou rekonštrukciou. Vďaka štedrým sponzorom, lokálpatriotom, nadácii Srdce pre deti a firme Oriflame Slovakia, s.r.o., máme k dispozícii dve nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením, moderným nábytkom,  televízorom, mikrovlnnou rúrou a rýchlovarnou kanvicou. Ostatné izby na oddelení sú 2 až 6 lôžkové, s elektricky polohovateľnými posteľami a špeciálnymi matracmi, resp. detskými postieľkami. Na oddelení sú 2 izby intermediárnej starostlivosti, vybavené centrálnym rozvodom medicinálnych plynov, monitormi  vitálnych funkcií, infúznymi pumpami a lineárnymi dávkovačmi liekov.  Pre chodiacich pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň a útulne zariadená herňa. Dojčenská výživa je pripravovaná personálom v špeciálnej mliečnej kuchynke.  Každý náš malý, ale aj veľký pacient má, v súlade s Chartou práv dieťaťa, právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby a toto pravidlo dôsledne dodržiavame.

Novorodenecký úsek sa nachádza na 5. poschodní nemocnice, má 8 lôžok pre fyziologických novorodencov a jednu VIP izbu. Matky sú spoločne na izbe s novorodeniatkom /rooming in/, dodržiavame zásady Baby Friendly Hospital na podporu dojčenia. Celý kolektív pracovníkov sa snaží matkám vytvoriť príjemné, takmer rodinné prostredie. V rámci projektu spoločnosti Lidl pravidelne modernizujeme a renovujeme prístrojovú techniku /výhrevné lôžka, inkubátory, monitory vitálnych funkcií, prístroje na podporu dýchania, lampy na fototerapiu a pod./. Pri patologickom stave, chorobe alebo vrodenej chybe, novorodenca bezodkladne prekladáme do perinatologického centra v Banskej Bystrici.

Ambulantnú časť detského oddelenia tvorí detská interná a konziliárna ambulancia. Po 22. hodine ošetrujeme ambulantných pacientov na detskej ambulancii urgentného príjmu. Využívame konziliárne služby odborných lekárov v rámci našej nemocnice. Deti s potrebou vysoko špecializovanej starostlivosti sú odosielané do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

Plánujeme ďalšiu rekonštrukciu a modernizáciu detského i novorodeneckého oddelenia, tiež posilnenie personálneho stavu, aby sme mohli poskytovať našim deťom čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Kontakty:

Primár:048/2820 582surovy@nspbr.sk
oddelenie048/2820 401
Vrchná sestra:048/2820 292
Detský príjem:048/2820 316
oddelenie:048/2820 354
Lekári:048/2820 302
Novorodenecké odd.:048/2820 527

Fotogaléria detského oddelenia:

Fotogaléria novorodeneckého oddelenia