Detské a novorodenecké odd.

O nás

Hospitalizovaným novorodencom s matkami sa snažia v nemocnici vytvoriť takmer rodinné prostredie

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 19.2.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík. Viac o oddelení sa dočítate tu.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavíme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Začíname detským a novorodeneckým oddelením, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre deti, a to od novorodencov až do 19. roku života.

BREZNO. Detské oddelenie sa nachádza na 1. poschodí lôžkovej časti nemocnice a jeho neoddeliteľnou súčasťou je novorodenecký úsek na 5. poschodí nemocnice spolu s pôrodnicou a šestonedelím.

V spádovej oblasti majú asi 13 000 detí Zdravotnú starostlivosť na oddelení poskytujú v súlade s najnovšími poznatkami medicíny, o čo sa stará pracovný tím 9 lekárov, 15 erudovaných detských a novorodeneckých sestier (vedúcou sestrou je Zina Veždúrová) a 4 sanitárky. Ako informoval primár Norbert Surový, momentálne 3 lekárky sú na materskej dovolenke a spolupracujú aj s 2 externými lekármi. „Na čiastočný úväzok u nás pracuje detská neurologička Zuzana Muránska a doktor Vladimír Holec, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou vo Veľkej Británii, kde pracuje ako detský anesteziológ a intenzivista.“ Detské a novorodenecké oddelenie poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre deti všetkých vekových kategórií, od novorodencov až do dovŕšenia 19. roku života. „V spádovej oblasti máme približne 13 tisíc detí. Poskytujeme nemocničnú i ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Po 22. hodine vykonávame zdravotnú starostlivosť na detskom urgente, v priestoroch detskej príjmovej ambulancie,“ vysvetlil primár.

V súlade s chartou práv dieťaťa prijímajú pacientov do 6 rokov s rodičom Detské oddelenie má kapacitu 20 lôžok, rozdelených v 9 izbách, z toho 2 sú vyhradené pre intenzívnu starostlivosť. Novorodenecký úsek má 8 lôžok pre novorodencov spolu s matkami (rooming in) a 2 moderné inkubátory. „Štandardné izby pre matku s dieťaťom do 3 rokov sú 2- lôžkové. Na izbách pre väčšie deti je lôžok päť a v každej je TV. Máme aj 2 nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením, TV a spotrebnou elektronikou. Tie sú za príplatok 10 €/noc. Na celom oddelení je bezplatná Wi-Fi. V súlade s chartou práv dieťaťa prijímame dieťa do 6 rokov s rodičom, ak to prevádzka oddelenia dovolí, prijímame rodičov aj k starším deťom, neraz aj tínedžerom,“ uviedol Norbert Surový. Na novorodeneckom oddelení sa nachádzajú tri štandardné dvojlôžkové izby, jedna švôrlôžková a jedna nadštandardná s vlastným sociálnym zariadením.

Najväčší počet detí hospitalizujú s ochorením dýchacích ciest Na oddelení hospitalizujú približne 950 pacientov ročne. Najčastejšou príčinou sú ochorenia dýchacích ciest – zápaly pľúc, priedušiek, priedušničiek, p rínosových dutín, stredného ucha, hrtana, angíny. „Nasledujú ochorenia zažívacieho traktu – zápaly ústnej dutiny, žalúdka a čriev, zápaly slepého červa, pankreasu, pečene. Ďalej sú to ochorenia močových ciest – zápaly obličiek, močového mechúra a močovej rúry. V sezóne sú časté alergické ochorenia- astma, kožná žihľavka, komplikácie sennej nádchy, potravinové alergie. Prijímame aj úrazové stavy (otrasy mozgu, pomliaždenia brucha, hrudníka). Pri závažnejších stavoch dieťa bezodkladne prekladáme do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.“

Z výťažku z benefičného koncertu kúpili prístroj na podporu dýchania Poslaním celého tímu oddelenia je poskytovať deťom čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Podľa slov primára, na to však treba dostatok erudovaného personálu, dobré prístrojové vybavenie a vhodné priestory. Zamestnanci sa kontinuálne vzdelávajú, poniektorí pripravujú na atestačné skúšky, pravidelne sa zúčastňujú na krajských a celoslovenských školiacich akciách a seminároch. „Postupne v rámci našich finančných možností obnovujeme prístrojovú techniku. V spolupráci so sponzormi sme pre novorodenecký úsek kúpili nový inkubátor, odsávačku a monitor životných funkcií. Z výťažku z benefičného koncertu sme zasa kúpili prístroj na podporu dýchania pre detské oddelenie. Plánujeme komplexnú rekonštrukciu nemocnice, vrátane detského oddelenia, ktorá zvýši komfort pacienta i hygienický štandard na úroveň spĺňajúcu prísne európske normy,“ dodal na záver Norbert Surový.