Interné oddelenie

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Primár: MUDr. Emília Zlevská
Vedúca sestra: Mgr. Anežka Riapošová
Telefón: 048/2820 581 muži, 048/2820 575 ženy
Miesto: 2. posch.

Informácie:

Článok o internom oddelení si môžete prečítať tu.

Vnútorné lekárstvo je základný medicínsky klinický odbor multidisciplinárnej povahy.Vnútorné lekárstvo má za úlohu poskytovať komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb. Je to predovšetkým včasná a správna diagnostika,liečba, určenie prognózy a prevencia vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Štruktúra oddelenia:
Primár interného oddelenia – kontakt: 048/2820 179
Jednotka intenzívnej starostlivosti- je tvorená 6 monitorovacími lôžkami v dvoch miestnostiach a inšpekčnou izbou sestier s centrálnym monitorom.

Diagnostické a terapeutické možnosti:
– EKG
– 24 hodinový monitoring EKG, TK
– Saturácia organizmu kyslíkom
– Základné punkčné techniky/abdomen, pleurálne priestory/
– Elektrokardioverzia
Kontakt: 048/2820 304
Lokalizácia: prízemie

Ošetrovacia jednotka – muži
Tvorí ju sedem izieb s počtom lôžok 20
/ 4 – 2 lôžkové, 3 – 4 lôžkové/Možnosť objednania nadštandardnej izby
Kontakt: 048/2820 581
Lokalizácia: 2.poschodie

Ošetrovacia jednotka – ženy
Tvorí ju šesť izieb s počtom lôžok 20
/ 3 – 2 lôžkové, 1 – 4 lôžková, 2 – 5 lôžkové/ Možnosť objednania nadštandardnej izby
Kontakt: 048/2820 575

Pri hospitalizácii na internom oddelení by mal mať pacient pri sebe:
Doklad totožnosti
Preukaz poistenca
Zriedkavo predpisované a špeciálne lieky
Dostupnú zdravotnú dokumentáciu
Osobné hygienické potreby
Príbor, pohár, teplomer
Prevádzkový poriadok a denný režim oddelenia je zostavený tak, aby bola zabezpečená hlavná činnosť t.j.vyšetrovanie a liečba pacientov,vrátane oddychu.

Prosíme príbuzných, aby zabezpečili k  pobytu  na internom oddelení u ležiacich pacientov :

  • toaletné potreby/ sprchový gél, vlhčené obrúsky, hrebeň, zubná pasta, zubná kefka/, uterák 2ks ,
  • masážny gél, Menalind krém, Menalind čistiaca pena,  teplomer, minerálka
  • V prípade, že Váš príbuzný je imobilný, prosíme priniesť pampers plienky. Ak užíva špeciálne lieky/ inzulíny, antidiabetiká, očné lieky, atď.,  prineste mu ich.
  • Na hospitalizáciu nedávajte svojim príbuzným cenné predmety, šperky, väčší obnos peňazí !

Návštevné hodiny :
Od 15,00 do 17,00 hod v pracovné dni
Od 13,00 do 15,00 hod v sobotu, nedeľu a vo sviatky

Informácie o pacientoch sa podávajú zásadne len najbližším príbuzným,alebo osobám podľa určenia samotného pacienta. Informácie podáva ošetrujúci izbový lekár, alebo primár oddelenia. Informácie sa podávajú osobne v čase od 14:00 do 15:00, nie telefonicky!

Prepúšťanie pacientov sa vykonáva denne,tj.podľa potreby aj v sobotu, nedeľu. U pacientov nesamostatných je vždy prepustenie realizované po vyrozumení rodiny, alebo opatrovateľa.