Neurologická ambulancia I.

Neurologická ambulancia I.

Lekár: MUDr. Bronislav Zlevský, MUDr. Miriama Chovancová
Sestra: Bc. Anna Koreňová
Telefón: 048/2820 184 od 8:00 do 9:30 a od 13:30 do 14:00

Pozn: Informácie/recepcia pre ambulancie 048/2820 110 je dostupná v bežnom pracovnom čase od 7:00 do 15:00. Prečítajte si viac o elektronickom objednaní

Miesto: 2. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
7.00 – 8.00 odbery, infúzna liečba,
7.30 – 9.00 telefonické objednávanie pacientov, inform. o výsledkoch
14.00 – 15.00 administratíva, konzíliá

Ordinuje:
MUDr. Droppa: streda
MUDr. Zlevský: pondelok, piatok

MUDr. Chovancová: utorok, streda, štvrtok

USG a laseroterapia sa vykonáva na EEG ambulancii, objednáva sa na kl. 194

Zmluvné vzťahy: