Zrušenie zákazu návštev na všetkých oddeleniach

Aktuality

Od 3.4.2024 sa ruší zákaz návštev na odporúčanie RÚVZ Banská Bystrica. Návštevné hodiny ostávajú nezmenené. Na oddelení dlhodobo chorých platí zákaz návštev naďalej od 9.4 do 14.4.2024


Od 15.1. 2024 platí zákaz návštev pre všetky oddelenia vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.