Centrálne operačné sály

Vedúca sestra: Markéta Šuránková
Telefón: 048/ 2820 426, 429 

Informácie:

Oddelenie centrálnych operačných sál /OCOS/ poskytuje služby pre chirurgicko-úrazové oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Na OCOS sú tri operčné sály, na pôrodnici-sál pre operačné ukončenie gravidity, na gynekologickom oddelení-malý zákrokový sál. Ročne sa odoperuje na všetkých operačných odboroch 1800 klientov. Prevádzka oddelenia je nepretržitá.

Pracovný tím tvorí-vrchná sestra OCOS a COS
5 zdravotných sestier-inštrumentárok
5 pracovníkov s nižším zdravotníckym vzdelaním

Oddelenie centrálnej sterlizácie /OCS/
zabezpečuje služby pre lôžkovú a ambulantnú časť NsP Brezno, n.o. Dezinfikuje a sterilizuje zdravotnícky materiál autoklávovaním sýtenou parou pod tlakom a termolabilný materiál formaldehydovými parami. Organizačne patrí pod OCOS. Prevádzka oddelenia je jednosmenná.

Pracovný tím tvoria 1 zdravotná sestra
2 pracovníci s nižším zdravotníckym vzdelaním
t.č.: 048/6302 383