INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVY PACIENTOV PLATNÁ OD 24.06.2020

Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov. Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom. Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov […]

Pokračuj v čítaní

Koniec núdzového stavu

Počnúc nedeľou 14.06.2020 sa skončil núdzový stav vyhlásený v dôsledku epidémie vírusu SARS-CoV-2. Daným okamihom zanikla aj uložená pracovná povinnosť všetkým našim zdravotníckym pracovníkom. Nemocnica teda prevádzkuje už všetky svoje pracoviská v štandardnom režime, samozrejme za dodržiavania zvýšených protiepidemických opatrení, nakoľko aj vyhlásená mimoriadna situácia naďalej trvá. Tiež je naďalej v prevádzke pred urgentným príjmom […]

Pokračuj v čítaní

Vzdelávanie

Ďakujeme PhDr. Beáte Grešš Halász z Prešovskej univerzity z Fakulty zdravotníckych odborov za jej dnešnú výbornú prednášku na pôde našej nemocnice pre naše sestry – manažérky, v ktorej im odprezentovala výsledky zrealizovanej supervízie ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem mnohých podnetných vecí na prednáške tiež odznelo: „správajte sa ku svojim pacientom tak, ako by na nemocničnej posteli ležala […]

Pokračuj v čítaní

Pracovná pozícia: Primár RDG oddelenia

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primár rádiodiagnostického oddelenia NsP Brezno, n.o. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecializačnom odbore rádiológia, prax v príslušnom odbore, organizačné a riadiace schopnosti Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania Mzda: 2329,90 € + osobné ohodnotenie Predpokladaný termín […]

Pokračuj v čítaní