Pracovná pozícia – Primár záchrannej zdravotnej služby

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primár zdravotnej záchrannej služby NsP Brezno, n.o. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo anesteziológia a intenzívna medicína, prax v príslušnom odbore, organizačné a riadiace schopnosti Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania Mzda: 2 329,90 […]

Pokračuj v čítaní

Mikuláš 2019

Týmto ďakujeme členom Kolkárskeho oddielu Športového klubu Železiarní Podbrezová, a.s. za krásny Mikulášsky program a za poskytnutý sponzorský dar pre naše detské oddelenie. Taktiež ďakujeme ďalším sponzorom Mikulášskych balíčkov COOP Jednote Brezno, spotrebnému družstvu a Lekárni pri nemocnici, s.r.o.

Pokračuj v čítaní