Návšteva premiéra a ministra zdravotníctva v NsP Brezno

Dňa 16.07.2021 navštívili našu nemocnicu predseda vlády SR Eduard Heger a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Po pracovnom stretnutí s vedením nemocnice nasledovala prehliadka nového mamografického a sono pracoviska, zrekonštruovanej veľkej zasadačky, nového urgentného príjmu a na záver nemocničného očkovacieho centra. S výsledkami vzájomného stretnutia vyslovili predseda vlády SR a minister zdravotníctva SR, ako i vedenie nemocnice vzájomnú […]

Pokračuj v čítaní

MOM od 1.7.2021

Vzhľadom na zmeny v stratégii testovania obyvateľstva nastáva zmena na našom odberovom mieste nasledovne: Poplatok za AG testovanie je 15 €. Na AG testy sa zatiaľ nemusí objednávať, ale môžete využiť registráciu na čas tu. Na RT-PCR testy hradené štátom sa objednáva na tejto stránke. PCR testy sú zadarmo pre potvrdenie na lekárske účely, napr. […]

Pokračuj v čítaní

Predaj “starej nemocnice”

Oznámenie o začatí ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku (Neprioritné nehnuteľnosti Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici) č. 1/2021 Za účelom transparentnosti odpredaja nehnuteľného neprioritného prebytočného majetku Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., nachádzajúceho sa v areáli Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici, na nemocničnom webovom sídle zverejňujeme nasledujúce oznámenie o začatí ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku: I. Identifikačné údaje […]

Pokračuj v čítaní