Zákaz návštev

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne okresu Brezno za účelom zamedzenia šírenia ochorenia spôsobeného vírusovým ochorením COVID 19 a na základe rozhodnutia Krízového štábu Nemocnice s poliklinikou Brezno,n.o. s účinnosťou od 29. septembra 2020 Z A K A Z U J E M návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Brezno,n.o. až do odvolania. Povolené sú len odôvodnené návštevy o ťažko chorých pacientov s písomným súhlasom primára oddelenia […]

Pokračuj v čítaní

Informačné technológie – modernizácia z projektu IROP

Súčasťou projektu rekonštrukcie a modernizácie z IROP eurofondov bola aj modernizácia informačných technológií. Táto modernizácia sa týkala hlavne aktívnej sieťovej infraštruktúry, obmeny telekomunikačných zariadení, nákupu nového servera a rozšírenie existujúcich softvérov. Sieťová infraštruktúra Samotná počítačová sieť v nemocnici je dobre udržiavaná od roku 2008, kedy sa vybudovala pomerne rozsiahla LAN sieť cat. 6, prípadne na […]

Pokračuj v čítaní

Voľné pracovné miesto – primár chirurgického oddelenia

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primár chirurgického oddelenia NsP Brezno, n.o. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Riadenie a organizovanie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti na príslušnom oddelení, Samostatné vykonávanie odbornej a špecializovanej pracovnej činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, Zabezpečovanie organizácie práce a rozvrhnutie pracovného času podriadených zamestnancov tak, aby na […]

Pokračuj v čítaní