Prevádzkovo-technický úsek

Prevádzkovo-technický úsek

Organizačná schéma 01-2020

Námestník: Ing. Ľubomír Grác

 • tel: 048/2820 211
 • e-mail: grac@nspbr.sk

Oddelenia úseku:

 • Referent: Ivana Leitnerová
 • tel: 048/2820 121
 • e-mail: ptu@nspbr.sk

Stravovacia prevádzka

 • Vedúca odd.: Stanislava Surová
 • tel: 048/2820 225
 • e-mail: kuchyna@nspbr.sk

Prevádzkové odd.

 • Vedúca odd.: Ing. Gabriela Mikovínyová
 • tel: 048/2820 423
 • e-mail: mikovinyova@nspbr.sk
 • Sklad MTZ
  • Referent: Bc. Miroslava Bukovcová, Danka Baštová
  • tel: 048/2820 258
  • e-mail: sklad.mtz@nspbr.sk
 • Vrátnica a monitorovacie centrum
  • tel: 048/2820 222
  • e-mail: vratnica@nspbr.sk
 • Informačná kancelária

  • tel: 048/2820 110
 • Upratovací servis

  • Vedúca: Alžbeta Šandorová
  • tel: 048/2820 196
  • e-mail: upratovanie@nspbr.sk
 • dvor

 • práčovňa

  • tel: 048/2820 329
 • krajčírska dielňa

  • tel: 048/2820 396

Odd. údržby a energetiky

 • Vedúci odd.: Rastislav Vlček
 • tel: 048/2820 472
 • e-mail: vlcek@nspbr.sk
 • energetika

  • vedúci pracoviska energetiky: Marián Lilko
  • tel: 048/2820 300, 326
 • vodné hospodárstvo

  • Referent: Dagmar Cesnaková
  • tel: 048/2820 300
  • e-mail: vodohospodar@nspbr.sk
 • údržba budov a majetku

  • tel: 048/2820 472
  • e-mail: udrzbar@nspbr.sk
 • údržba vozového parku

  • Referent: Vladimír Biba
  • tel: 048/2820 472
  • e-mail: biba@nspbr.sk