Patologicko-anatomické oddelenie

Patologicko-anatomické oddelenie

Primár: MUDr. Jaroslav Jackuliak
Vedúca laborantka: Bc. Ľubica Leitnerová

Telefón: 048/ 2820 344 

Patologicko-anatomické oddelenie NsP Brezno patrí k spoločným vyšetrovacím a diagnostickým zložkám nemocnice (SVaLZ). Predstavy laickej verejnosti o oddelení patológie sú vo všeobecnosti úplne iné ako je skutočnosť. Na patológii sa už nevykonávajú pitvy (pitvy sa vykonávajú na špecializovaných pracoviskách ÚDZS), ale 100% práce oddelenia patológie tvorí diagnostická činnosť. Pacient častokrát nevie, že diagnózu jeho ochorenia stanovil patológ. Každý kúsok bioptického materiálu predstavuje neopakovateľnú možnosť zistiť príčinu ochorenia pacienta a tiež odhaliť anatomické a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.

Histologicky vyšetrujeme všetky odobraté excízie z povrchu tela, endoskopicky odobraté vzorky, materiály z kyretov, ale aj celé operačne odstránené orgány a nádory . V rámci diagnostiky poskytujeme aj vyšetrenia pre veterinárnych lekárov.

Pod pracovisko cytologickej diagnostiky spadá gynekologický skríning ( stery z krčka maternice) a klinická cytológia (vyšetrenie telesných tekutín, punktáty, laváže, stery). Vykonávame aj menej invazívne tenkoihlové punkcie a core cut biopsiu lézií prsníka a tumoróznych lézií ostatných orgánov.
Objasňovanie etiológie a patogenézy ochorení je jednou z hlavných úloh patologicko-anatomického oddelenia, čo v spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi vedie k určeniu správnej diagnózy, štádia ochorenia a následnej liečby pacienta.