Úsek riaditeľa

Úsek riaditeľa

Riaditeľ NsP Brezno, n.o.: Ing. Jaroslav Mačejovský

Organizačná schéma 01-2020

Oddelenia úseku:

Sekretariát

 • Sekretárka: Bc. Emília Kučerová
 • tel: 048/2820 130
 • e-mail: sekretariat@nspbr.sk

Právny referát

 • Právnik, hovorca a zástupca riaditeľa: JUDr. Karol Vojtko
 • tel: 048/2820 139
 • e-mail: pravne@nspbr.sk

Referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

 • Referent: Mária Pančíková
 • tel: 048/2820 105
 • e-mail: ukr@nspbr.sk

Referát civilnej obrany

 • Referent: Mária Pančíková
 • tel: 048/2820 105
 • e-mail: ukr@nspbr.sk

Referát verejného obstarávania

 • Referent: Bc. Miroslava Bukovcová
 • tel: 048/2820 418
 • e-mail: bukovcova@nspbr.sk

Oddelenie informatiky

 • Vedúci odd.: Ing. Ján Jagerčík
 • tel: 048/2820 336
 • e-mail: jagercik@nspbr.sk

Oddelenie registratúry a správy

 • Vedúci odd.: JUDr. Karol Vojtko, Bc. Lucia Dobríková
 • tel: 048/2820 337
 • e-mail: registratura@nspbr.sk