Zdravotnícke úseky

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek

Organizačná schéma 01-2020

Námestník LPS: RNDr. Edita Niklová

 • tel: 048/2820 352
 • e-mail: niklova@nspbr.sk

Garant pre ošetrovateľskú starostlivosť, námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Jana Endreková

 • tel: 048/2820 191
 • e-mail: endrekova@nspbr.sk

Sociálny pracovník: Mgr. Katarína Giertlová

 • tel: 048/2820 122
 • e-mail: socprac@nspbr.sk

Garant lekárskej starostlivosti, ústavný hygienik, predseda krízového štábu: MUDr. Zuzana Kónyová

 • tel: 048/2820 449
 • e-mail: konyova@nspbr.sk

Vedúci farmaceut: Mgr. Mária Fodorová

 • tel: 048/2820 462
 • e-mail: lekaren@nspbr.sk

Hlavný zdravotnícky záchranár: PhDr. Bc. Tomáš Mydlo, MBA

 • tel: 048/2820 134
 • e-mail: tomas.mydlo@nspbr.sk