Zdravotnícke úseky

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek

Organizačná schéma 01-2020

Námestník LPS pre chirurgické odbory: MUDr. Ján Mačkin

 • tel: 048/2820 452
 • e-mail: mackin@nspbr.sk

Námestník LPS pre nechirurgické odbory: MUDr. Zuzana Višňovská

 • tel: 048/2820 560
 • e-mail: dialyza@nspbr.sk

Námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Anna Chrapčiaková

 • tel: 048/2820 191
 • e-mail: chrapciakova@nspbr.sk

Sociálny pracovník: Mgr. Katarína Giertlová

 • tel: 048/2820 122
 • e-mail: socprac@nspbr.sk

Ústavný hygienik: MUDr. Zuzana Kónyová

 • tel: 048/2820 449
 • e-mail: konyova@nspbr.sk

Vedúci farmaceut: Mgr. Mária Fodorová

 • tel: 048/2820 462
 • e-mail: lekaren@nspbr.sk

Hlavný zdravotnícky záchranár: Bc. Tomáš Mydlo

 • tel: 048/2820 111
 • e-mail: tomas.mydlo@nspbr.sk