Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia: gynegologická urológia, ambulancia pre rizikovú graviditu

Lekár: MUDr. Alexander Chudík, MUDr. Silvia Svinčiaková
Sestra: Elena Černáková, pôrodná asistentka
Telefón: 048/ 2820 331

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:

Zmluvné vzťahy: