Geriatrická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Lekár: MUDr. Emília Bučková
Sestra: Alena Danková
Telefón: 048/ 2820 136

Miesto: 5. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:

Zmluvné vzťahy: