Hemodialyzačné oddelenie

Hemodialyzačné oddelenie

Primár: MUDr. Monika Marčoková
Vedúca sestra: Mgr. Anna Bošeľová
Lekár: MUDr. Latináková Anna
Telefón: 048/ 2820 511

Informácie:
Hemodialyzačné oddelenie začalo v NsP Brezno,n.o. pracovať od roku 1992 v provizórnych priestoroch prízemia interného oddelenia s tromi dialyzačnými prístrojmi firmy Fresenius.
V roku 1995 bolo v samostatnom bloku nemocnice na západnej strane /nad vrátnicou/ do prevádzky spustené novovybudované dialyzačné oddelenie /kde funguje doteraz/, ktoré začalo pracovať na dialyzačných prístrojoch od nemeckej firmy Fresenius a švedskej firmy Gambro.
V dôsledku pribúdania pacientov sa oddelenie rozšírilo o jednu akútnu miestnosť /v ktorej sa dialyzujú akútne stavy z iných oddelení/ a dva dialyzačné prístroje.
V súčasnosti hemodialyzačné oddelenie pracuje na 10-tich moderných dialyzačných prístrojoch firmy Fresenius 5008S a 4008S. Pri každom dialyzačnom prístroji je umiestnené polohovateľné lôžko, z ktorého môže pacient sledovať televíziu.
K hemodialýze používame výhradne vysoko kvalitné polysulfónové high-fluxové dialyzátory.
Na hemodialyzačnom oddelení pracuje 7 vysokošpecializovaných, odborne vzdelaných sestier, ktoré vykonávajú dialyzačnú liečbu v dvojzmennej a trojzmennej prevádzke.

Dvojzmenná prevádzka zabezpečuje dialýzu: utorok – štvrtok – sobota
– denná zmena: 6.00 hod – 14.00 hod
– poobedná zmena: 14.00 hod – 22.00 hod

Trojzmenná prevádzka zabezpečuje dialýzu: pondelok – streda – piatok
– denná zmena: 6.00 hod – 18.00 hod
– nočná zmena: 18.00 – 6.00 hod.

O pohodlie, spokojnosť a psychickú pohodu sa spolu so sestrami starajú 2 sanitárky, o čistotu a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení a postupov podľa interného štandardu 2 upratovačky.
Hemodialyzačné oddelenie lieči pacientov dvoma variantmi mimotelovej eliminačnej liečby:
• hemodialýzou
• hemodiafiltráciou.

K hemodialýze je potrebná aj kvalitná voda, ktorá je zabezpečovaná reverznou osmózou „úpravovňou vody“ od firmy Fresenius, kde pravidelné chemické a mikrobiologické rozbory vykazujú vynikajúcu kvalitu vody pre dialýzu.
Súčasťou hemodialyzačného oddelenia je nefrologická ambulancia, ktorá sa nachádza pri vstupe hemodialyzačného oddelenia spolu so šatňami pre pacientov.
Personál hemodialyzačného oddelenia sa neustále vzdeláva v dôsledku vysokých nárokov, ktoré sú na nich kladené zo strany pacientov, ale aj zo strany technického vybavenia oddelenia.
90% sestier má vysokoškolské vzdelanie a všetky majú špecializačné postgraduálne štúdium.
Tím zdravotníckych pracovníkov hemodialyzačného oddelenia je k dispozícii nielen chronickým pacientom, ale aj dovolenkovým, či už z domova alebo zahraničia – všetkým, kto potrebuje ich pomoc.

Kontakt:
Oddelenie: 048/2820 560 – primár e-mail: marcokova@nspbr.sk
048/2820 168 – lekár
048/2820 511 – sestry

Ambulancia: 048/2820 227 – sestra
048/2820 217 – lekár