Oddelenie klinických laboratórií

Oddelenie klinických laboratórií

Primár oddelenia: MUDr. Anna Marušková
Zástupca primára: MUDr. Ľubomír Kónya
Námestník pre SVaLZ: RNDr. Edita Niklová

Telefón:
048/ 2820 319 MUDr. Marušková
048/ 2820 521 MUDr. Kónya
048/ 2820 352 RNDr. Niklová

Informácie:
Pre bližšie informácie kliknite na konkrétne pracovisko OKL.

Organizačné členenie OKL: