Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia úrazovej chirurgie

Lekár: MUDr. Vladimír Vaník, MUDr. Peter Saktor
Sestra: Mariana Daxnerová, Alena Chabadová
Telefón: 048/2820 493

Miesto: prízemie hlavná budova – vrátnica

Ordinačné hodiny:

predpoludním obedňajšia
prestávka
popoludní
Pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00

Pozn.:
MUDr.Vaník : pondelok až piatok
MUDr.Pekarovič : pondelok až piatok od 7:00-10:45
MUDr.Sotoliuk : utorok od 11:00
MUDr.Lešak : streda od 11:00
MUDr.Saktor : štvrtok od 11:00
Po 15:00 Urgentný príjem

Zmluvné vzťahy: