Ekonomický úsek

Ekonomický úsek

Organizačná schéma 01-2020

Námestník: Ing. Oľga Tóthová

 • tel: 048/2820 330
 • e-mail: ekonom@nspbr.sk

Oddelenia úseku:

Odd. styku so zdravotnými poisťovňami a zdravotnej starostlivosti

 • vedúca odd.: Mgr. Silvia Chabadová
 • tel: 048/2820 532
 • e-mail: chabadova@nspbr.sk

Finančná učtáreň

 • zodpovedná osoba: Mária Brázová
 • tel: 048/2820 413
 • e-mail: financne@nspbr.sk

Operatívna evidencia majetku

 • zodpovedná osoba: Miroslava Ilčíková
 • tel: 048/2820 350

Pokladňa

 • zodpovedná osoba: Lucia Štubňová
 • tel: 048/2820 239
 • e-mail: podkladna@nspbr.sk