Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie

Primár: MUDr. Erik Wágner
Vedúca sestra: Mgr. Monika Tkáčiková
Telefón: 048/2820 553 muži, 048/2820 567 ženy

V čase od 12:30 do 14:30. Upozorňujeme Vás, že na základe GDPR nie je možné poskytnúť informácie o pacientoch telefonicky), informácie o pacientoch osobne po dohode s lekárom od 14:00 do 15:00 hod. Informácie 048/2820 110, vrátnica 048/2820 111
Miesto: 3. poschodie

Informácie:

Viac o oddelení si môžete prečítať v samostatnom článku o chirurgii.

Chirurgia sa ako základný medicínsky odbor zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami.
Zaisťuje komplexnú starostlivosť o chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Brezno, ako aj pacientov z mimo spádovej oblasti. V súčastnosti má chirurgické oddelenie 45 lôžok. Na oddelení sú za príplatok dve nadštandardné izby s TV, šatníkom a samostatnou hygienickou bunkou. Mužská ako aj ženská časť oddelenia pozostáva zo septickej ošetrovacej jednotky, ktorá má samostatne vybudovanú hygienickú bunku a aseptickej ošetrovacej jednotky.
Chirurgické oddelenie zabezpečuje poskytovanie diagnostickej, preventívnej a liečebnej starostlivosti o chirurgických pacientov, predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, konziliárnu činnosť a spoluprácu s inými odbormi. Poskytuje nepretržitú špecializovanú a liečebno-preventívnu starostlivosť. Cez ordinárov sa zabezpečujú špecializované služby ako úrazová chirurgia a čiastočne aj detská chirurgia.
Zaoberá sa konzervatívnou a operačnou liečbou náhlych brušných príhod vrátane laparoskopických operácií, chirurgiou zažívacieho traktu, cievnou chirurgiou, jednodňovou chirurgiou a úrazovou chirurgiou.
Starostlivosť o pacienta zabezpečujú plne kvalifikovaní lekári so špecializáciou v chirurgii a traumatológii, zdravotné sestry so špecializáciou v odbore chirurgia, zdravotní asistenti a pomocný personál.
Pracovníci oddelenia úzko spolupracujú s chirurgickými, traumatologickými oddeleniami vyššieho typu a to po odbornej aj organizačnej stránke, ak ide o pacientov neriešiteľných na tomto oddelení.

Pri hospitalizácii na chirurgickom oddelení by mal pacient mať:
preukaz poistenca
osobnú zdravotnú dokumentáciu
lieky, ktoré pravidelne užíva v dostatočnom množstve
hygienické a osobné potreby

Návštevné hodiny:
Od 15:00 do 17:00 hod v pracovné dni
Od 13:00 do 15:00 hod v sobotu, nedeľu a vo sviatky

Informácie o pacientoch sa podávajú zásadne len najbližším príbuzným,alebo osobám podľa určenia samotného pacienta. Informácie podáva ošetrujúci izbový lekár, alebo primár oddelenia.
Prepúšťanie pacientov sa vykonáva denne, tj. podľa potreby aj v sobotu, nedeľu. U pacientov nesamostatných je vždy prepustenie realizované po vyrozumení rodiny, alebo opatrovateľa.