Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia

Lekár: MUDr. Lucia Gorduličová, MPH/MHA
Sestra: Zuzana Kochanová
Telefón: 048/2820 369

Miesto: 1. posch. poliklinka

Ordinačné hodiny:

ordinačné hod.
predpoludním
obedňajšia
prestávka
ordinačné hod.
popoludní
Pondelok 7:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok 7:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00

Pozn.:
14:30 – 15:00 Administratíva

Zmluvné vzťahy:

Vážení pacienti, ak idete na plánovaný operačný výkon v celkovej/regionálnej anestézii, je potrebné aby ste pred hospitalizáciou absolvovali všetky dole uvedené vyšetrenia, nie staršie ako 2 týždne. Prineste si so sebou aj kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Bez týchto vyšetrení nebudete na hospitalizáciu prijatí!

Dodržiavajte, prosím, poradie vyšetrení !!!

 1. Interné predoperačné vyšetrenie:

       Laboratórne vyšetrenia:

 • Krvný obraz, hemokoagulácia: (Quick, APTT, Fbg, INR)
 • Biochémia: (glu, urea, kreat, ALT, GMT, Na, K, HBsAg)
 • EKG + popis
 • Pacienti s pridruženými ochoreniami: závery odborných vyšetrení
 • Pacienti nad 50 rokov RTG hrudníka (AP + bočná)+ popis
 • Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi, o potrebe ich vysadenia pred operáciou sa poraďte so svojím lekárom

Ak máte všetky tieto vyšetrenia, potom môžete ísť na anesteziologické  vyšetrenie.

 1. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie:

 Doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, chirurgické (gynekologické) vyšetrenie, interné predoperačné vyšetrenie,  laboratórne výsledky

 • Pacientky užívajúce hormonálnu antikoncepciu, minimálne 1 mesiac pred operáciou je nutné ju vysadiť,
 • Po prekonaní infekcie horných dýchacích ciest, alebo iného infekčného ochorenia je plánovaný operačný výkon možný po preliečení, alebo najskôr o 2 týždne po doužívaní antibiotík
 • Vypísať informovaný súhlas s anestéziou !