– súkromné ambulancie

Súkromné ambulancie

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. poskytuje priestory aj pre súkromné ambulancie. Pre uľahčenie hľadania poskytovaných informácií dávame tento webový priestor pre našich nájomníkov. Veríme tak, že naša webová stránka poskytne komplexné informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ak ste PZS a nemáte ešte zriadenú stránku, kontaktujte oddelenie informatiky.  Súkromné ambulancie sú samostatnými právnymi subjektami a NsP Brezno, n.o. nezodpovedá za ich prevádzku.