Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie

Primár: MUDr. Ivan Droppa
Vedúca sestra: Mgr. Martina Gracová
Telefón: 048/2820 367

  • V čase od 12:30 do 14:30. Upozorňujeme Vás, že na základe GDPR nie je možné poskytnúť informácie o pacientoch telefonicky), informácie o pacientoch osobne po dohode s lekárom od 14:00 do 15:00 hod. Informácie 048/2820 110, vrátnica 048/2820 111
  • Email: droppa@nspbr.sk

Miesto: 1. posch.

Viac informácií o oddelení si môžete prečítať v tomto článku.

Informácie:
NEUROLOGICKÉ ODDELENIE zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti akútnej a chronickej neurologickej problematiky. Poskytuje liečebnú a diagnostickú starostlivosť pacientom s ochoreniami centrálneho i periférneho nervového systému a štruktúr súvisiacich s týmto systémom.
Hlavnou náplňou oddelenia je problematika cievnych ochorení mozgu, bolestí hlavy, epilepsie, zápalových a nádorových ochorení nervového systému, nervovosvalových ochorení a bolestivých syndrómov pri ochorení chrbtice,extrapyramídových porúch a degeneratívnych ochorení.
Naše oddelenie úzko spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou FNsP v Banskej Bystrici, Centrom pre neuromuskulárne ochorenia Nemocnica Ružinov v Bratislave, s Centrom pre epilepsiu a Centrom pre diagnostiku a liečbu demyelinizačných ochorení CNS v Banskej Bystrici. Sústavne spolupracujeme s ďalšími odbormi predovšetkým s Oddelením fyzioterapie a rehabilitácie, interným oddelením, ORL, OAIM.
Neurologické oddelenie zabezpečuje fungovanie dvoch neurologických ambulancií pre dospelých pacientov, urgentnú neurologickú ambulanciu v rámci služieb Centrálneho príjmu, EEG a EMG laboratórium.
EMG laboratórium prevádza vyšetrenia elektromyografické- motorické i senzitívne kondukčné štúdie, repetitívne stimulácie, blink reflex, ihlovú elektromyografiu, vyšetrenie latentnej tetanie, vyšetrenie multimodalitných evokovaných potenciálov.

Pri hospitalizácii na neurologickom oddelení by mal mať pacient pri sebe:
Doklad totožnosti
Preukaz poistenca
Zriedkavo predpisované a špeciálne lieky
Dostupnú zdravotnú dokumentáciu
Zriedkavé alebo špeciálne lieky
Osobné hygienické potreby
Príbor, pohár, teplomer
Prevádzkový poriadok a denný režim oddelenia je zostavený tak, aby bola zabezpečená hlavná činnosť t.j.vyšetrovanie a liečba pacientov,vrátane oddychu.

Návštevné hodiny :
Od 15,00 do 17,00 hod v pracovné dni
Od 13,00 do 15,00 hod v sobotu, nedeľu a vo sviatky