Ústavná lekáreň

Ústavná lekáreň

Vedúci farmaceut: Mgr. Mária Fodorová
Miesto – prízemie polikliniky, vchod z vonkajšej strany od detskej polikliniky
Telefón: 048/2820 462, 048/2820 268
e-mail: lekaren@nspbr.sk
Pracovná doba: Po – Pi 7:00-15:00 hod.

Ústavná lekáreň je jedným z úsekov Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. Pre oddelenia, ambulancie a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  nemocnice (SVaLZ)  zabezpečuje lieky, liečivé prípravky, diagnostické zdravotnícke pomôcky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál.

Nemocničná lekáreň je rozdelená na tri zložky: klinická farmácia, príprava liekov a zdravotnícke pomôcky.

Klinická farmácia

Zabezpečuje nákup registrovaných liekov, infúznych roztokov, dialyzačných roztokov, enterálnej a parenterálnej vyživy na základe objednávok pre ambulancie a oddelenia nemocnice. Zabezpečuje informačnú a konzultačnú činnosť. Sleduje správy ŠÚKL týkajúce sa kvality liekov. Zabezpečuje diagnostické zdravotnícke pomôcky pre SVALZ-y.

Príprava liekov

Zabezpečuje prípravu nesterilných liekov, prípravu dezinfekčných roztokov podľa receptúr, prípravu čistenej vody, vykonáva vstupnú kontrolu farmaceutických surovín a pomocných látok.

Zdravotnícke pomôcky

Zabezpečuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok , vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach zdravotníckym pracovníkom. Spolupracuje pri zavádzaní nových druhov zdravotníckych pomôcok na oddeleniach nemocnice.