Ambulancia všeobecného lekárstva

Ambulancia všeobecného lekárstva
(Závodná ambulancia)

Lekár: MUDr. Daniela Simanová
Sestra: Miroslava Molnárová
Telefón: 048/ 2820 397

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
7:00 – 9:00 Odbery, preventívne prehliadky 13:00 – 15:00 Administratíva
utorok 10:00 – 11:30 LPK

Zmluvné vzťahy: