Algéziologická ambulancia

Algéziologická ambulancia (bolesti)

Lekár: MUDr. Zuzana Otrubová
Sestra: Zuzana Kochanová
Telefón: 048/2820 369

Miesto: 1. posch. poliklinika

Ordinačné hodiny:

ordinačné hod.
predpoludním
obedňajšia
prestávka
ordinačné hod.
popoludní
Pondelok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda 7:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:
14:30 – 15:00 Administratíva

Od 1.2 do 31.3.2024 nebude MUDr. Otrubová ordinovať. Sestrička sa na ambulancii bude nachádzať, ambulanciu zastupuje algeziologická ambulancia vo FNsP Banskej Bystrici.

Zmluvné vzťahy: