Usmernenie pre COVID pacientov

Aktuality

V zmysle usmernenia MZSR pre COVID pozitívnych a suspektných pacientov sú vyčlenené ordinačné hodiny v čase od 13:30 do 14:30 hod. Na vyšetrenie je potrebné sa dopredu objednať.