Sonografické prístroje

IROP

Do našej nemocnice prišli ďalšie nové prístroje z projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno, financovaného z veľkej časti eurofondami IROP, MZ SR a NsP Brezno v pomere 85/10/5 %.

Ultrasonografy boli obstarané v niekoľkých kategóriách – celotelový prístroj vyššej triedy určený pre urgentný príjem/RDG oddelenie, digitálny ultrazvukový systém vyššej kategórie pre neurologické oddelenie, USG prístroje pre detské odd. a OAIM, echokradiograf pre interné odd. a 3D-4D USG prístroj pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Od výmeny USG prístrojov si tak sľubujeme zvýšenie presnosti diagnostiky a vyšetrení. Všetky prístroje budú zapojené do digitalizovanej formy výmeny obrazových informácií systému PACS a pripoja sa tak už ku zabehnutej forme digitálnych snímkov z RTG a CT prístrojov. Po 1 krát tak bude možné posielať u nás vyhotovené USG snímky aj do iných zdravotníckych zariadení obdobne, ako je to v prípade spomínaných RTG a CT snímkov.

Celkovo 6 USG prístrojov stálo vyše 300 tis eur bez DPH.