Začiatok rekonštrukcie

IROP

IROP – Projekt “Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno”

informačná tabuľa projektu

Dňa 30.4.2019 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. odovzdala stavebné objekty realizátorovi stavby firme Metrostav Slovakia, a.s. Do vynovených priestorov by sme sa mali vrátiť v decembri 2020. Celkové výdavky projektu sú vo výške 8,4 mil. €.

Oznam o NFP

Cieľom investičnej akcie je prostredníctvom realizácie stavebných a rekonštrukčných prác:

  • dosiahnuť úspory tepla a vyšší komfort hospitalizácií pacientov
  • upraviť vzhľad, ako i tepelnú a zvukovú funkčnosť objektov.
  • skvalitniť pracovné a kultúrne podmienky
  • zlepšiť prostredie pre hospitalizáciu pacientov
  • významne šetriť vybavenie vnútorných priestorov

Cieľom investičnej akcie je prostredníctvom dodania nových zdravotných prístrojov, podľa uvedených zoznamov:

  • zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o pacienta
  • urýchliť jeho čas vyšetrenia
  • skvalitniť priebeh vyšetrenia

Cieľom investičnej akcie bolo prostredníctvom modernizácie IKT:

  • urýchliť prenos informácií
  • zefektívniť a skvalitniť služby informačnej siete

Dnes sa tak lúčime so starými priestormi urgentného príjmu, operačných sál, chirurgickej, úrazovej a pľúcnych ambulancií, mikrobiológie a hlavne nevyhovujúceho tepelného hospodárstva. Postupne Vás budeme informovať o realizácii prác a nových prístrojoch.

1 thought on “Začiatok rekonštrukcie

Comments are closed.