Obnova areálu nemocnice

Aktuality

Minulý týždeň Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. z vlastných finančných prostriedkov dala vyasfaltovať svoje horné pacientske parkovisko. Vedenie nemocnice ďakuje všetkým užívateľom parkoviska, ktorí platia parkovné stanovené v symbolickej sume. Práve vďaka týmto úhradám je možná údržba a postupná obnova nemocničných parkovacích plôch.

Nemocnica taktiež podnikla prvý krok k postupnej obnove dvoch nemocničných parkov, parku pred poliklinikou a parku vedľa lôžkového pavilónu. V spolupráci s Lesmi Mesta Brezna, s.r.o. sa zrealizovala výsadba niekoľkých ihličnatých a listnatých drevín. Taktiež asi 50 metrový úsek oplotenia sa očistil od krovín a neletových drevín a vysadil sa tam živý plot z tují. Zatiaľ vzhľadom na veľkosť celého nemocničného areálu je to malý krok, ale vedenie nemocnice verí, že za niekoľko rokov bude celý areál obnovený a zeleň parkov bude poskytovať pacientom pomoc pri ich liečení.

Pri príležitosti začatia veľkej rekonštrukcie akútnych nemocničných pracovísk z eurofondov, vedenie nemocnice taktiež vysadilo pamätný platan, ktorý ponesie meno po lekárovi Hyppokratovi z Kósu.  Tento antický Grék je považovaný za jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias. Položil základy viacerým odborom medicíny. Je mu prisudzovaná zbierka lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru.

Z jemu pripisovaných výrokov:


„Ak nie si pripravený zmeniť svoj život, niet ti pomoci.“

„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“

„…Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia…“

(výňatok z Hippokratovej prísahy)