Neurológia

O nás

Na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti ročne hospitalizujú 250 až 280 pacientov

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 5.3.2019 a v novinách My Horehronie 12.3.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme neurologickým oddelením, pričom v tomto čísle vás oboznámime s jednotkou intenzívnej starostlivosti.

BREZNO. Neurológia v Brezne je rozdelená na nemocničnú časť, zloženú z neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) neurologického oddelenia, neurologického urgentného príjmu a ambulantnú, zloženú z dvoch neurologických ambulancií a elektrofyziologického laboratória.

prim. MUDr. Ivan Droppa

Kompletné vybavenie JIS-ky Na neurologickej JIS-ke hospitalizujú pacientov so závažnými, resp. život ohrozujúcimi ochoreniami mozgu, miechy, nervov, svalov, tiež po operáciách a poraneniach hlavy, mozgu a miechy. Ako popísal primár oddelenia Ivan Droppa, jednotka je vybavená štyrmi polohovateľnými posteľami s antidekubitovými matracmi. „Lôžka sú vybavené komplexným monitorovacím systémom životných funkcií a pri každom je automatický dávkovač liekov – tzv. perfúzor, ako i automatická pumpa s riadeným dávkovaním infúznych roztokov, stály prívod kyslíka s kyslíkovou maskou. Na JIS-ke je i EKG prístroj, mobilná odsávacia stanica a v prípade zlyhania životných funkcií je stále k dispozícii defibrilátor a resuscitačný kufrík.“

Neurologická JIS

O každom pacientovi vedú podrobný záznam Dohľad nad pacientmi 24 hodín kontinuálne zabezpečuje kvalifikovaná sestra, ktorá má k dispozícii asistentku a sanitára. „Celkový manažment chorých je v rukách lekára – neurológa s atestáciou a minimálne 6-ročnou praxou – vedúceho lekára JIS. O každom pacientovi vedieme podrobný záznam – JIS dekurz, kde minimálne trikrát denne je zápis lekára, v čase ústavnej nočnej služby a cez víkend službukonajúceho lekára.“

Podľa slov primára, ročne hospitalizujú 250 až 280 chorých ľudí s priemernou dĺžkou pobytu 3 až 5 dní. „Chorých s cievnou mozgovou príhodou evidujeme 150 – 160, s krvácaním do mozgu 5 – 8, s ubarachnoidálnym krvácaním 2 – 3, tranzitórnymi ischemickými atakmi 16, nádorom mozgu 3 – 4, s nahromadením epileptických záchvatov 5 – 10, závažnými poraneniami hlavy a mozgu 6 – 10, ochoreniami miechy, neroinfekciami (zápaly mozgu, mozgových blán) 3 – 6, závažnými zápalmi a autoimúnnymi ochoreniami periférnych nervov, svalov, nervovosvalového prechodu 3 – 4.

Dobrá spolupráca je na nezaplatenie Neurológia spolupracuje aj s pracoviskami, odborníkmi v iných mestách, s Neurochirurgickou klinikou FNFDR v B. Bystrici, kde smerujú a pripravujú pacientov pred operačným riešením. Ako pokračoval primár Ivan Droppa, veľmi dobrú spoluprácu majú s oddelením invazívnej radiológie Stredoslovenského ústavu srdcovocievnych ochorení v B. Bystrici. „Na mechanickú trombektómiu odosielame pacientov do centra pre invazívnu rádiológiu v NFDR v B. Bystrici. Zriedkavé, ale závažné ochorenia nervov, svalov a nervovo-svalového prechodu, hlavne autoimúnnej povahy, kde je veľmi drahá a náročná liečba, riešime v Centre pre nervovosvalové ochorenia v Bratislave Ružinove. Nie jednoznačné a komplikované prípady konzultujeme asi dvakrát do roka s neurologickou klinikou v Martine,“ vysvetľuje primár Droppa.

Neodmysliteľnou metódou je magnetická rezonancia V rámci neurológie v SR je tzv. imunomodulačná liečba určená len na vyšších pracoviskách, t. j. vo fakultných a v krajských nemocniciach. „To znamená, že na našom oddelení definitívne určíme diagnózu sclerosis multiplex pomocou MR, evokovaných potenciálov, analýzy CSL, imunológie a potom odošleme do centra pre roztrúsenú sklerózu.“ Neodmysliteľnou diagnostickou zobrazovacou metódou pri stanovovaní neurologických diagnóz je magnetická rezonancia. „Naša spolupráca je dlhodobo stabilná s pracoviskami v Banskej Bystrici, kde máme denne dva termíny, súrne prípady v nočnej službe, či cez víkend cestou MR pracoviska vo FNFDR v B. Bystrici.“ Ako zhodnotil Ivan Droppa, vyšetrenia z týchto pracovísk sú v popisoch i realizácii snímkovej dokumentácie vysoko profesionálne.

Urgentné diagnózy pružne diagnostikuje CT pracovisko Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o pacientov na neurologickej JIS-ke a oddelení je rehabilitačná liečba. „V spolupráci s oddelením rehabilitácie zabezpečujeme u chorých s ochrnutím dvojfázovú rehabilitáciu. V prípade nutnosti stav pacientov konzultujeme aj so psychiatrom, ophtalmológom, pneumológom, kardiológom, chirurgom a pod.“ Dennú a najužšiu spoluprácu majú s interným oddelením a oddelením dlhodobo chorých. „V rámci nemocnice je najdôležitejšie CT pracovisko, kde nám tím radiológov pružne pomáha definitívne diagnostikovať urgentné diagnózy i plánované vyšetrenia,“ uzavrel primár Ivan Droppa.

V dvoch neurologických ambulanciách vyšetria denne asi 50 pacientov

Neurologické oddelenie a ambulantnú zložku personálne zabezpečuje primár Ivan Droppa, jeho zástupca Bronislav Zlevský a ďalší siedmi lekári – Jana Fischerová, Janka Tapajčíková, František Pelikán, Miriama Chovancová, Pavlo Kostyschak, Lucia Lukáčová a Ivana Mojžišová. Vrchnou sestrou oddelenia je Martina Gracová.

Najväčšie zastúpenie majú ochorenia chrbtice a pohybového aparátu Neurologické oddelenie zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti akútnej a chronickej neurologickej problematiky. Ako povedal primár Ivan Droppa, ročne hospitalizujú asi 1250 pacientov, 70 % pre neodkladnú, akútnu starostlivosť a 30 % pre plánovanú hospitalizáciu. „Najčastejšími diagnózami sú cievna mozgová príhoda, tranzitórna ischemická ataka, epilepsia, demencia, Parkinsonova choroba, polyneuropatia, myopatia, tumory mozgu, Lymská borelióza, neuroinfekcie, atď. Najväčšie zastúpenie majú však ochorenia chrbtice a pohybového aparátu, čo je z celkového počtu pacientov na oddelení 65 %.“

Na izolačke hospitalizujú pacientov s infekčnými ochoreniami Na oddelení sa nachádza 22 lôžok, ktoré sú využité na 80 až 90 %. „Izby sú vybavené štandardnými, niektoré elektricky polohovateľnými posteľami, niektoré s možnosťou antidekubitového matraca. V izolačnej izbe umiestňujeme pacientov s infekčným ochorením, resp. s poruchami správania ohrozujúcimi seba a okolie. Ochrnutých pacientov pravidelne polohujeme a umiestňujeme na antidekubitový matrac, pri zmenách polohy a pri hygiene v kúpeľni ich presúvame elektrickým prenosným zdvíhacím zariadením,“ uviedol Ivan Droppa.

V ambulanciách vyšetria ročne v priemere 10 000 pacientov.
V rámci urgentného príjmu pri vstupe do nemocnice sa nachádza neurologický urgentný príjem. „V tejto akútnej ambulancii v ústavnej pohotovostnej službe službukonajúci lekár počas pracovnej doby zabezpečuje vyšetrenia akútnych pacientov, so závažnými príznakmi, resp. privezených posádkou RZP či RLP. Denne ich v priemere vyšetríme 8 -10.“ V poliklinickej časti sú aj dve neurologické ambulancie s dvoma lekármi a kvalifikovanou zdravotnou sestrou, ktorí denne vyšetria v priemere 50 pacientov, do roka až 10 000.

Prístrojová technika v laboratóriu sa pohybuje do 150 tisíc eur Podľa slov primára, súčasťou ambulantnej časti je aj elektrofyziologické laboratórium, ktoré tvorí vyšetrovanie elektrickej aktivity mozgových buniek a tiež periférnych nervov, svalov, nervovosvalových spojení, ALT a pod. „Vysokokvalifikovaný atestovaný lekár s praxou a zaškolením vykonáva aj ultrasonografiu mozgových tepien. Prístrojová technika v elektrofyziologickom laboratóriu a sonografickom laboratóriu sa pohybuje od 120 do 150 tisíc eur.“

Jednou z vízií je denný stacionár na liečbu bolesti pohybového systému Ako každé oddelenie aj neurologické má svoje vízie do budúcnosti. Podľa slov Ivana Droppu, okrem iného k nim patrí rekonštrukcia oddelenia (vnútorné priestory, kúpeľne, toalety, izby s maximom dvaja chorí na izbe, vrátane vybavenia izieb), výmena a znovu obnovenie parku rehabilitačných pomôcok, invalidných vozíkov, chodítok, zdvíhacích zariadení. „Tiež obnova technického vybavenia JIS, elektrofyziologického laboratória, rozvinutie starostlivosti o bolestivé stavy, otvorenie špecializovanej poradne a denný stacionár so zameraním na liečbu bolesti pohybového systému, stabilizácia lekárov a sestier, zlepšenie publikačnej a prednáškovej činnosti. V spolupráci s rehabilitačným oddelením chceme dotiahnuť komplexnú starostlivosť o pacientov s ochrnutím,“ uzavrel primár neurologického oddelenia.