Nové mamografické a sonografické pracovisko

IROP Zdravotnícke novinky

NsP Brezno, n.o. doteraz disponovala v rámci RDG oddelenia jedným USG pracoviskom, ktoré už dlhšiu dobu nebolo schopné kapacitne uspokojiť požiadavky lekárov a pacientov na SONO vyšetrenia. Vznikali dlhé čakacie doby, čo bolo zdrojom nespokojnosti zo strany pacientov, ale aj lekárov. Nakoľko cieľom vedenia nemocnice je neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a uspokojiť požiadavky laickej i odbornej verejnosti, vedenie nemocnice je veľmi rado, že sa mu podarilo v pomerne krátkom čase zrealizovať otvorenie druhého USG pracoviska, a to v nových zrekonštruovaných priestoroch bývalej pľúcnej ambulancie. Jeho prevádzka začala 3.5.2021.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že benefit nie je len v skrátení čakacích lehôt na širokú škálu vyšetrení, ale aj v rozšírení  komplexnosti poskytovaných služieb. Napr. v rámci preventívnych mamografických vyšetrení a následného posúdenia prípadných patologických nálezov USG vyšetrením nemocnica zaviedla diagnostiku súvisiacich ochorení pomocou bioptického vyšetrenia.

K zmenám postupne dochádza aj v priestoroch RDG oddelenia. S príchodom nového primára rádiologického oddelenia MUDr. Miroslava Košíka má vedenie nemocnice v pláne zmenu dizajnu celého oddelenia, zriadenie centrálnej  miestnosti s pracovnými stanicami a diagnostickou stanicou pre špeciálne CT vyšetrenia (kardio, angio CT, virtuálna kolonografia a pod.). Cieľom je optimalizácia a štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov.

          Všetky preventívne i diagnostické vyšetrenia sú realizované s využitím novej prístrojovej techniky, predovšetkým mamografu a USG prístroja. Oba prístroje nemocnica zakúpila z eurofondov v rámcii  projektu IROP s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno“.

Vedenie nemocnice verí, že široká verejnosť ocení jeho snahu  zlepšovať poskytované služby, ľudský a odborný prístup personálu a aktivity smerujúce k spríjemňovaniu externého i interného prostredia  nemocnice. Do budúcnosti vedenie nemocnice plánuje realizovať ďalšie modernizačné aktivity, vďaka ktorým bude kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti ešte vyššia.

Pracovisko mamografie a ultrasonografie je vybavené najnovšími prístrojmi, ktoré sme zakúpili za pomoci Eurofondov v poslednej investičnej akcii a rovnako je v novo zrekonštruovaných priestoroch z projektu IROP – Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno.

RNDr. Edita Niklová, nám. LPS