Urgentný príjem pol roka po rekonštrukcii

IROP

Už je to 6 mesiacov, odkedy sme spustili do prevádzky nové priestory urgentného príjmu. Vďaka 85% podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% podpory z Ministerstva zdravotníctva SR, 5% vlastných zdrojov nemocnice sme dokázali zrekonštruovať priestory kedysi centrálneho príjmu chorých. Po 4 mesiacoch sme ale sme ešte neskončili, stále nám dobieha Projekt Rekonštrukcie a modernizácie NsP Brezno. Okrem tohto projektu už pripravujeme ďalšie malé aj veľké projekty. Prinesieme tak kvalitnejšie vybavenie, modernejšie priestory ale pracujeme aj na posilnení kvalitným zdravotným personálom.

Pôvodná fotogaléria po odovzdaní diela je v tomto článku. O oddelení urgentného príjmu sme písali v tomto článku, aj keď ešte v pôvodných priestoroch. Bližšie informácie o urgentnom príjme je venovaná samostatná stránka.