Vyšetrenia v súvislosti s COVID-19 a očkovaním

Covid-19

Antigén vírusu SARS-CoV-2 vo výtere z nosa a protilátky po prekonaní alebo po očkovaní

Nechcete už podstupovať nazofaryngeálny výter na dôkaz antigénu SARS-CoV2?

Alebo ste zaočkovaný vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a chcete vedieť či máte vytvorené neutralizačné protilátky?

Alebo ste prekonali ochorenie COVID-19 a chcete vedieť či máte vytvorené protilátky voči vírusu SARS-CoV-2 a chcete vedieť výšku ich hladiny?

NsP Brezno, n.o. Vám ponúka nasledujúce vyšetrenia:

Druh vyšetreniaCenaRýchlosť vyšetrenia
Protilátky anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG kvantitatívne zo séra (imunofluorescenčná metóda, IFA) – odber žilovej krvi → súčasťou výsledku je výška hladiny protilátok, zhodnotenie výsledku odborníkom v klinickej mikrobiológii 30,- €osobne do 60 minút (alebo elektronicky na e-mail)
Protilátky anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG kvalitatívne z kapilárnej krvi – odber z prsta, vyšetrenie je určené pre deti, u ktorých je problematický odber žilovej krvi → 15,- €do 20 minút
Neutralizačné protilátky nAb SARS-CoV-2 po očkovaní zo séra (imunofluorescenčná metóda, IFA) – odber žilovej krvi → súčasťou výsledku je % inhibície voči pôvodnému kmeňu vírusu SARS-CoV-2 a britskej mutácii (Variant 1) a zároveň voči juhoafrickej mutáciibrazílskej/japonskej mutácii (Variant 2)25,- €do 24 hodín (elektronicky na e-mail)
Antigén SARS-CoV-2 nazálny výter (z nosa) kvantitatívne (imunofluorescenčná metóda, IFA) – v prípade pozitivity je súčasťou číselná hodnota zodpovedajúca veľkosti vírusovej nálože15,- €osobne do 30 minút
Antigén SARS-Cov-2 imunochromatografickou metódou vykonaný na urgentnom príjme mimo ordinačných hodín MOM10,-€do 20 min.
Potvrdenie dávame na vyžiadanie aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Pozor zmena od 22.11.2021: od poslednej zmeny vyhlášky sa potvrdenie o prekonaní COVID-19 nevydávajú

Po očkovaní sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 – 14 od podania prvej dávky, v plnej miere však až 2 týždne po podaní druhej dávky očkovacej látky. Výška ich hladiny je však značne individuálna u každého človeka. Prítomnosť neutralizačných protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19.

Záujemcovia o vyšetrenia sa môžu objednávať na e-mail urgent@nspbr.sk, kde si dohodnú termín odberu krvi v ambulancii Urgentného príjmu NsP Brezno, n.o.

Prečítajte si aj články na túto tému: Čo by sme mali vedieť o imunite a diagnostike ochorenia COVID-19 a priebehu ochorenia COVID-19 a jeho liečbe

V Brezne, dňa 27.04.2021

MUDr. Zuzana Kónyová, klinický mikrobiológ