Urgentný príjem

O nás

V nepretržitej prevádzke urgentného príjmu tímovo pracujú lekári, sestry, záchranári a sanitári.

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 23.4.2019 a My Horehronie 30.4.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík a archív NsPBR.

O samotnom oddelení sa dočítate tu.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme urgentným príjmom, kde ročne vyšetria 6707 pacientov. Disponujú tiež prístrojom, ktorý stanovuje hladinu alkoholu z dychu či realizujú skríningové vyšetrenie na prítomnosti drog z moču.

BREZNO. Primárom urgentného príjmu je Martin Dobrík, garantkou Emília Zlevská a vedúcou sestrou Jana Niklová.

Zabezpečujú odborné lekárske vyšetrenie ako aj odber biologických vzoriek. Urgentný príjem chorých je samostatné oddelenie breznianskej nemocnice, ktoré slúži na ošetrenie, liečbu a príjem pacientov s ohrozením vitálnych funkcií, dovezených posádkami záchrannej zdravotnej služby, odoslaných obvodnými lekármi v pracovných dňoch, lekármi ambulantnej pohotovostnej služby, ale aj ošetrenie pacientov bez odporučenia. Ako uviedli vedúci pracovníci urgentu primár Martin Dobrík a vedúca sestra Jana Niklová, v nepretržitej prevádzke pracujú tímovo internista, neurológ, chirurg alebo traumatológ, ako aj sestry, záchranári a sanitári.

„Zabezpečujeme odborné lekárske vyšetrenie a odber biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Vyšetrujeme tiež pacientov, ktorí prichádzajú v sprievode polície pred umiestnením do cely predbežného zadržania (CPZ), disponujeme prístrojom, ktorý stanovuje hladinu alkoholu z dychu, realizujeme skríningové vyšetrenie na prítomnosti drog z moču.“

Popri množstve práce neodmysliteľnou súčasťou je aj administratíva. Na urgentnom príjme sa nachádzajú dve expektačné lôžka, kde je možné krátkodobé uloženie pacienta na preklenutie času pri čakaní na laboratórne výsledky, výsledky pomocných zobrazovacích metód (CT, RTG) ako aj podávania infúznej liečby. „Po ukončení diferenciálno diagnostického procesu je pacient buď hospitalizovaný, prepustený domov s príslušným odporučením ďalšej liečby, alebo je preložený na vyššie pracovisko do iného zdravotníckeho zariadenia.“
Okrem starostlivosti o pacientov neodmysliteľnou súčasťou sú aj všetky administratívne činnosti okolo plánovaných aj neplánovaných hospitalizácií, prepustenia pacientov domov. „Preberáme, odovzdávame a uschovávame odev v šatni urgentu, kde sa realizuje aj hygienická očista prijímaných pacientov, sprevádzame ich na RTG, SONO, CT.“
Presun pacientov na príslušné oddelenie robia sanitári. Slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje pacientov s akútnymi ťažkosťami.

Vyšetrili 6707 pacientov. Na urgentnom príjme vlani ošetrili 6707 pacientov, z toho 681 malých aj veľkých rán, 34 odstránení cudzieho telesa, 24 popálenín, 1167 zlomenín, náprava vykĺbeného ramena, sadrovanie, obväzovanie, fixácie členka a zápästia, 48 punkcií lakťového a kolenného kĺbu, 57 zavádzaní a výmeny močového katétra, 255 sekundárnych preväzov a výplachy rán, 2974 natočených EKG, 3096 odberov krvi, 1816 aplikácií liekov do žily a svalu, 88 vyšetrení moču, 24 odberov moču na vyšetrenie drogy, 23 odberov krvi na alkohol, 108 vyšetrení pred umiestnením do CPZ, 708 testovaní alkoholu z dychu alkohol testerom.
„Tiež sme zaevidovali 21 observácií a detoxikácií pacientov pod vplyvom alkoholu do 3 hodín, 1601 infúznej liečby pacientov od 2 a do 24 hodín na expektačnom lôžku, 15 trombolýz pri cievnej príhode, 30 lokálnych obstrekov neurológov pri bolestiach chrbtice, ako aj ošetrili 99 cudzincov či psychiatrických pacientov, ktorí sa prekladali na psychiatriu,“ dodali na záver Martin Dobrík a Jana Niklová.

Urgent slúži na ošetrenie akútnych stavov, nie je určený pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami

Pacienti prichádzajúci na urgent sú ošetrovaní a prijímaní na základe naliehavosti zdravotného stavu. Práca na urgente je nárazová.
Na urgente prijímajú pacientov v kritickom stave, pri ktorom zlyhávajú základné životné funkcie, v neodkladnom stave, kedy hrozí zlyhanie základných životných funkcií a vo väčšine prípadov sú to stále aj neurgentní pacienti s chronickým ochorením, ktoré znesú odklad a mohli by byť riešení cestou svojho obvodného lekára.

Ako uviedol primár Martin Dobrík a vrchná sestra Jana Niklová, personál urgentného príjmu tvoria lekári neurologického, chirurgického a interného oddelenia, 5 sestier a záchranárov na trvalý pracovný pomer, 4 sestry na polovičný úväzok a 10 sanitárov.

„Na stabilnú prevádzku postačuje stav, aký máme. Práca na urgente býva nárazová, keď príchod pacientov je enormný, vtedy by sa zišli aj viacerí. V každej službe sú dve sestry, alebo sestra záchranár, a dvaja sanitári, ktorí musia obslúžiť tri ambulancie: chirurgickotraumatologickú, neurologickú a internú. Zároveň sa musia postarať aj o objednaných, prijímaných pacientov na hospitalizáciu alebo operačný zákrok.“

Prioritne sa musia postarať o urgentných pacientov Pacienti by si mali uvedomiť, že urgent slúži na ošetrenie akútnych stavov, nie je určený pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami, ktorí by mali byť vyšetrení svojimi obvodnými lekármi v pracovných dňoch v doobedňajších hodinách, alebo lekármi špecializovaných ambulancií.

„Vyšetrenia na urgente sú základné, nenahrádzajú vyšetrenia ordinované odbornými lekármi v príslušných odborných ambulanciách. Ak príde na urgent veľa pacientov na ošetrenie, tak prioritne sa musíme postarať o urgentných pacientov, ktorí vyžadujú našu včasnú odbornú pomoc. Tým pádom si ostatní pacienti, ktorí nie sú až tak urgentní, musia byť vedomí, že čakacie doby na ošetrenie sa predĺžia. Dĺžka ošetrenia závisí od klinického stavu pacienta, preto čakanie na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín,“ uviedli Martin Dobrík a Jana Niklová.

Už samotné vyšetrenie krvi trvá asi 30 až 60 minút, vyšetrenie a popis CT aj viac ako 2 hodiny, ak sa podáva infúzna liečba aj cez dve hodiny. „Často sa stretávame s agresiou a verbálnymi útokmi, ak musia pacienti dlhšie čakať, alebo si pýtame od nich zákonom určené poplatky. Riešili sme aj fyzický útok pacienta pod vplyvom alkoholu , v takýchto prípadoch voláme políciu, spolupráca s ňou je niekedy nevyhnutná aj u psychiatrických pacientov.

Po rekonštrukcii pribudne aj recepcia. Na urgentnom príjme momentálne realizujú prestavbu financovanú z eurofondov, preto je dočasne umiestnený v lôžkovej časti na prízemí do menších priestorov. „Z tohto dôvodu žiadame pacientov o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Prestavbou získame do budúcna lepšie materiálnotechnické vybavenie na sledovanie a monitorovanie pacientov, taktiež sa plánuje recepcia, ktorá by mala byť dôležitou zložkou urgentu ohľadom komunikácie s pacientmi a ich triážou, t. z. ich zatriedením podľa urgentnosti zdravotného stavu.“
Práca na urgentnom príjme je psychicky aj fyzicky vyčerpávajúca, a preto by privítali ústretovosť a trpezlivosť aj zo strany pacientov. „Jednak pri čakaní na ošetrenie a po druhé, aby si boli vedomí, že poplatky vyberáme v súlade s nariadením ministerstva zdravotníctva. Sú to poplatky nie za ošetrenie, ale na spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby podľa §38a ods. 6 zákona 577/2004,“ uzavreli primár Martin Dobrík a vrchná sestra Jana Niklová.