Smerovanie nemocnice vzhľadom na pripravovanú reformu

O nás

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. vďaka vynaloženým finančným prostriedkom z eurofondov a rôznym sponzorským finančným prostriedkom sa postupne premieňa na modernú európsku regionálnu nemocnicu, poskytujúcu odbornú akútnu i dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Dostať sa do súčasnej podoby a stavu nemocnici pomohla najmä posledná investičná akcia Ministerstva zdravotníctva SR, kedy bolo vďaka eurofondom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja preinvestovaných v nemocnici 8,3 mil. eur.  Tieto prostriedky boli vynaložené s cieľom rozvoja produktivity a efektívnosti akútnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne z daných finančných prostriedkov bol vybudovaný moderný urgentný príjem 1. typu a centrálne operačné sály i s oddelením centrálnej sterilizácie.  Do nemocnice bolo zároveň zakúpené množstvo prístrojovej techniky, potrebnej predovšetkým pri včasnej diagnostike a liečbe pacientov.  V investičných akciách minulých rokov bola za niekoľko miliónov eur zrealizovaná rekonštrukcia nemocničných striech, výmena okien a uskutočnilo sa aj zateplenie plášťov nemocničných budov. V súčasnej investičnej akcii bola tiež vybudovaná nová kotolňa.  Náklady na vykurovanie sa tak podstatne znížili a  nemocnica je prevádzkovaná celkovo šetrnejšie k životnému prostrediu.

Jednoducho, a napriek mnohým výzvam, ktoré nemocnicu čakajú v budúcnosti, môžeme skonštatovať, že nemocnica čo do materiálno-technického vybavenia a personálneho obsadenia, nebola na tom nikdy v minulosti lepšie.  Svedčia o tom i lekári, ktorí v poslednom období začali pre nemocnicu pracovať a sú naslovovzatými odborníkmi vo svojich odboroch, či už je to napr. MUDr. Wágner – primár chirurgického oddelenia, MUDr. Košík – primár RDG oddelenia, MUDr. Ianecsko – vedúci lekár jednodňovej zdravotnej starostlivosti, MUDr. Kminiak a MUDr. Necpal – cievni chirurgovia a mnohí ďalší. Nemenšia vďaka však patrí aj všetkému doterajšiemu zdravotníckemu personálu, ktorých dlhoročná práca v prospech pacientov nemocnice si zasluhuje jedno veľké ĎAKUJEM. Ďakujem však patrí nemocnici aj za to, že dá sa povedať „na jednotku“ zvládla liečbu pacientov počas druhej vlny epidémie koronavírusu a na svojich dvoch vakcinačných centrách a v rámci svojich mobilných výjazdov zaočkovala tisíce osôb voči ochoreniu COVID-19. Toto všetko nemocnica dokázala pri vyrovnanom hospodárení.

V súčasnosti nemocnica disponuje spolu 214 lôžkami na siedmych lôžkových oddeleniach: gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké, chirurgické, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, neurologické s jednotkou intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a liečebňa pre dlhodobo chorých. Nemocnica je primárne zameraná na akútnu zdravotnú starostlivosť. Cez 90 % hospitalizácií je akútneho charakteru. Súčasťou nemocnice sú taktiež jej nasledujúce nelôžkové oddelenia: oddelenie klinických laboratórií s úsekom hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, rádio-diagnostické oddelenie, hemodialyzačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, centrálne operačné sály a patologicko-anatomické oddelenie. Nemocnica patrí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s  urgentným príjmom 1. typu. Nemocnica patrí medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu u pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nemocnica taktiež prevádzkuje 27 ambulancií a v jej poliklinickej časti majú zriadené svojej špecializované ambulancie ďalší neštátni lekári. Nemocnici sa tak darí poskytovať pacientom benefit „komplexnej zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou“. Nemocnica taktiež prevádzkuje popri ústavnej lekárni 2 verejné lekárne a jednu ich pobočku, dopravnú zdravotnú službu (6 ambulancií), záchrannú zdravotnú službu (1 stanicu rýchlej lekárskej pomoci a 5 staníc rýchlej zdravotnej pomoci), vlastnú jedáleň, práčovňu, krajčírsku dielňu a autodielňu, pričom v nich zamestnáva aj osoby so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Nemocnica je druhým najväčším zamestnávateľom v našom regióne, pričom zamestnáva cez 600 osôb.

Ohľadom svojich plánov do budúcnosti, ešte v tomto roku nemocnicu čaká popri iných investičných akciách výmena troch kľúčových výťahov, rekonštrukcia OAIM a pevne veríme, že i vybudovanie  MR pracoviska s jedinečným MR prístrojom.

Za súčasného stavu Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., kedy samotnú potrebu posilňovania akútnej zdravotnej starostlivosti v minulosti potvrdilo aj MZSR, a to preinvestovaním do nemocnice miliónov eur, môžeme jednoznačne konštatovať, že nemocnica je v dobrej kondícii a je pripravená v prípade potreby pretransformovať sa na regionálnu úroveň, kedy by poskytovala príslušnú akútnu zdravotnú starostlivosť, vrátane pôrodnej, aj pre obyvateľov okolitých okresov, ktoré nemajú svoje ústavne zdravotnícke zariadenia vybudované na adekvátnej úrovni.