Podpora pre našich kolegov a priateľov z Ukrajiny

O nás

Vyjadrujeme plnú podporu našim šestnástim ukrajinským lekárom a sestrám. Ich krajinu spolu s jej trpiacim ľudom nosíme v našich srdciach. Robíme a budeme robiť všetky potrebné kroky, ktoré týmto našim kolegom a ich rodinám pomôžu. Počnúc finančnou a materiálnou podporou, cez poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti, až po sprostredkovanie ubytovania a práce. Sme subjektom hospodárskej mobilizácie a sme pripravení v súlade s inštrukciami vlády SR a MZSR plniť všetky nám zverené úlohy.