Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicinálnych plynov

IROP

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno“ prichádza do svojej záverečnej fázy. Z eurofondov z programu IROP naša nemocnica získala takmer 8,4 mil.€. pričom nenávratný finančný príspevok je vo výške 7,9 mil.€. Projekt bol pripravovaný 4 roky a hoci naša nemocnica by potrebovala oveľa väčšiu finančnú pomoc, sme radi že sa nám podarilo vybojovať druhú najväčšiu sumu pre našu nemocnicu z tohto balíka peňazí. V nadchádzajúcich článkoch Vám postupne predstavíme, čo všetko sa schováva za touto sumou, prečo sme sa rozhodli pre nasledujúce riešenia a priority.Prečítajte si aj články:

Medicinálne plyny

Dnes Vám predstavujeme objekt medicinálnych plynov, resp. „kyslíkovej stanice“. Tento objekt slúži na výrobu a distribúciu stlačeného filtrovaného vzduchu a kyslíku pre pacientov, prístroje a nástroje, ktoré sa využívajú na urgentnom príjme, operačných sálach, JIS, JAS, OAIM a podobne.

Kyslíkovú stanicu tvoria 4 technické miestnosti: náhradný zdroj kyslíka, výroba stlačeného vzduchu, tlakové nádoby na uchovávanie vzduchu a miestnosť malej kotolne.

Chodba ku jednotlivým miestnosťam

V prvej miestnosti je umiestnený náhradný zdroj kyslíka zložený z 2 fľašových baterií pre 12 tlakových fliaš-50l/20MPa. V miestnosti sú umiestnené 2 redukčné skrine, ktoré redukujú napájací tlak na distribučný tlak v rozvode-400 kPa. Zvyšné fľaše sú momentálne rozmiestnené po nemocnici v náhradných priestoroch, keďže budova urgentu s operačnými sálami je momentálne vo finále rekonštrukcie.

Distribúcia kyslíku a sklad záložných kyslíkových batérií

V druhej miestnosti sú 3 kompresorové jednotky, ktoré pracujú v kaskáde. Tzn. každá kompresorová jednotka sa používa približne rovnaký čas, aby mala rovnakú mieru opotrebenia, alebo sa používajú súčasne podľa požiadaviek na výrobu vzduchu. Majú systém úpravy vzduchu (sušenie-filtrácia).

Kompresory stlačeného vzduchu

Vzduch je tlačený do 2 stojatých 1000 litrových zásobníkov. Odtiaľ sa vzduch redukuje do rozvodu 400 kPa na dýchanie a 800 kPa pre pohon chirurgických nástrojov.

Distribúcia stlačeného vzduchu a zásobníky stlačeného vzduchu

V poslednej miestnosti je plynový kotol pre vykurovanie kyslíkovej
stanice. Skriňa systému merania a regulácie (skr. MaR) je prepojená s centrálnym dispečingom riadenia a riadiacim počítačom, kde zamestnanec pracoviska energetiky dostáva priamo informácie o teplotách, tlaku, úniku CO2, prípadne o požiari.

V zadu malá plynová kotolňa slúžiaca pre ohrev objektu. V pravo riadiaca skriňa merania a regulácie

Celková suma za opravu budovy a výmeny technológie bola na úrovni cca 250 tis. €. Objekt medicinálnych plynov patrí medzi veľmi dôležité technologické zariadenia v každej nemocnici, pričom budova aj technické zariadenia mali takmer 50 rokov a boli v havarijnom stave.

Na článku sa podielal Marán Lilko, ved. energetiky; Ing. Ján Jagerčík projektový manažér a ved. odd. informatiky