Rekonštrukcia tepelného a vodného hospodárstva

IROP

Ďalším článkom zo série o rekonštrukcii a modernizácii Nemocnice s poliklinikou Brezno pokračujeme predstavením pre verejnosť skrytých technológií tepelného a vodného hospodárstva.

Pôvodnú plynovú kotolňu, ktorá bola umiestnená v najvzdialenejšej budove v areáli nemocnice a vyrábala predovšetkým paru pre ohrev vody a kúrenia sme nahradili modernou plynovou kotolňou v strede nemocnice pod odd. dialýzy.

plynová kotolňa a OST lôžkovej časti

Plynová teplovodná kotolňa je umiestnená v suteréne centrálneho bloku s tromi plynovými kondenzačnými kotlami typu VIESSMANN o výkone 2685 KW. Na kotloch sú zamontované horáky s nízkymi emisiami. Kotolňa nám zabezpečuje ohrev vykurovacej vody pre teplu užitkovú vodu a vykurovací systém.

plynová kotolňa – rozvody pre jednotlivé OST

Nútený obeh vykurovacej vody zabezpečujú čerpadlové zostavy, ktoré sú zdvojené-tzn. že jedna rada tvorí 100% zálohu. Dopĺňanie vody do systému zabezpečuje expanzný automat z demineralizovanéj vody.

OST pre polikliniku a urgent

V objekte máme päť odovzdávacích staníc tepla (OST) , v ktorých sa ohrieva teplá úžitková voda (TÚV) a vykurovacia voda. Ohrev TÚV sa vykonáva vo výmenníkovej stanici rýchloohrevným spôsobom. TÚV sa akumuluje v zásobníku s objemom 1000 litrov. Cirkuláciu TÚV zabezpečujú čerpadlá s plynulou reguláciou.

OST pre detskú polikliniku
OST pre OKL/RDG/OAIM
úpravovňa vody

Obecná (pitná) voda z verejného vodovodu je pod tlakom privedená do technológie úpravne vody, kde dochádza k jej úprave za účelom výroby demineralizovanej vody pre potreby parných zvlhčovačov, sterilizátorov a umývačiek. Obecná voda je na prívode rozdelená do dvoch samostatných liniek. Vyrobená demi voda z oboch liniek je akumulovaná v nádrži demi vody. Z nádrže je čerpaná automatickou tlakovou stanicou na jednotlivé prevádzky.

úpravovňa vody

Voda sa upravuje aj pre potreby teplej úžitkovej vody. Obecná voda prechádza cez katexi, kde sa zbavuje minerálov, a takto upravená je privedená na ohriatie do odovzdávacích staníc tepla.

Príprava školenia systému MaR na odd. informatiky

Celý systém merania a regulácie tepelného hospodárstva (MaR) je prepojený cez server Siemens Desigo CC, ktorý nepretržite monitoruje všetky podsystémy. Rovnako MaR nastavuje teplo podľa požiadaviek na ohrev na základe vonkajšej teploty, čím výrazne šetrí spotrebu plynu, posiela notifikácie o chybách atď….

Rozvody po celej budove nemocnice

Rekonštrukcia tepelného a vodného hospodárstva, plynu a ďalších stavebných úprav spojenými s týmito technológiami stála cca 2 mil.€

Na článku sa podielal Marán Lilko, ved. energetiky; Ing. Ján Jagerčík projektový manažér a ved. odd. informatiky