Informačné technológie – modernizácia z projektu IROP

IROP

Súčasťou projektu rekonštrukcie a modernizácie z IROP eurofondov bola aj modernizácia informačných technológií. Táto modernizácia sa týkala hlavne aktívnej sieťovej infraštruktúry, obmeny telekomunikačných zariadení, nákupu nového servera a rozšírenie existujúcich softvérov.

Sieťová infraštruktúra

Samotná počítačová sieť v nemocnici je dobre udržiavaná od roku 2008, kedy sa vybudovala pomerne rozsiahla LAN sieť cat. 6, prípadne na určitých miestach cat 5E, čo znamená prenos dát na úrovni 1Gbps medzi jednotlivými PC. Avšak prepínače (switche), ktoré bežia 24 hod./ 7dní v týždni už mali svoje najlepšie časy za sebou a boli poruchové. Tu sme sa preto zamerali na výmenu vytipovaných prepínačov za moderné CISCO WS-2960, kde väčšina prepínačov má už napájanie PoE (napájanie po ethernete), ktoré je dôležité pre napájanie ďalších zariadení bez nutnosti pripájať ďalšie el. napájanie napr. pre telefóny, kamery, Wifi atď. Samozrejme moderné prepínače majú v sebe veľa nových technológií, ktoré udržujú a manažujú sieť. Rekonštruovaná stavebná časť dostala úplne nové rozvody cat.6a aj s novou serverovňou (viď titulný obrázok), do ktorej sme pripojili optickými káblami všetky dôležité rozvádzačové (rackové) skrine z celej nemocnice.

Telefóny a tel. ústredňa

Posledná výmena telefónnej ústredne prebehla v roku 2010, kde bol už nastavený nový trend v technológiách telekomunikačných sietí, kde sa presúva samostatná telefónna sieť pod ethernet technológiou VoIP (hlas po internetovom protokole). V tom čase sme už vymenili starú ústredňu za modernú, počítačom riadenú s tromi analógovými podústredňami pre zachovanie ešte pôvodných rozvodov. Po 10 rokoch služby už bolo päť treba vymeniť pôvodný hardvér, ktorý dostával neraz prepätia po úderoch bleskom, skraty v pôvodných 50 ročných rozvodoch, poruchové telefóny atď. Preto sme sa rozhodli pre obmenu nie len samotnej ústredne, ale zmenu na technológiu VoIP . Tzn. obyčajné telefóny sa vymenili za „digitálne“, ktoré sú napájané cez nové prepínače CISCO a signál do nich putuje cez pakety počítačovej siete. Takto sa nám podarilo odstrániť zlú telefónnu sieť a vymeniť 180 telefónov v nemocnici. K novej telefónnej ústredni pribudli aj nové služby pre pacientov, ktoré budeme neskôr spúšťať s plánovaným spustením novej recepcie a sťahovania urgentného príjmu.

Na pravo rozv. skriňa so servermi tel. ústredňe, zálohovací NAS, server pre systém pacient-sestra na novom urgente a server pre reguláciu a meranie kúrenia a chladenia

Servery

Kým sieťová infraštruktúra je nervový systém nemocnice, najdôležitejšou súčasťou informačných technológií je ich srdce a mozog – naše servery a softvér v nich. Preto sme sa tu zamerali na výmenu toho najdôležitejšieho servera pre nemocnicu a tým je server pre nemocničný informačný systém spolu s ďalšími dôležitými systémami. Zamerali sme sa preto na moderné serverové riešenie DELL VRTX, ktorý je osadený zdrojom napätie 4x1600W v redundancii, diskovým poľom o kapacite 15TB SAS, a dvomi blade servermi DELL PE M640 (128GB RAM, 2x240GB SSD a 10-jadrovým procesorom). Súčasťou dodávky boli aj licencie na Windows Server 2019, 350 licencií pre užívateľov a zálohovací server Acronis. Takto sa nám podarilo niekoľko virtuálnych serverov vložiť do jedného hardvéru.

Niekoľko virtuálnych v super výkonnom serveri, kamerový server, PACS server pre RTG a CT

Softvér

Súčasťou modernizácie IKT je aj dodávka ďalších softvérov, uľahčujúcich prácu našim zdravotníkom. S pripravovanou dodávkou nových ultrasonografických prístrojov a nového mamografu sme nakúpili licencie na prepojenie do serverov, pripravili sme pripojenie mobilných zariadení na vyhotovenie fotodokumentácie, pripravili sme aj posielanie fotodokumentácie lekárom mimo našej nemocnice, hlavne súkromným ambulanciám. Súčasťou dodávky bol opäť aj špecializovaný server s potrebným softvérom. Pre našich lekárov sme rozšírili možnosti nemocničného IS: pre laboratóriá sme zaviedli systém čiarových kódov na skúmavky, zavádzame elektronické žiadanky na laboratórne vyšetrenia, pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie sme zaviedli funkciu objednávania na procedúry, pre lôžkové oddelenia novú preskripciu liekov a pre naše ambulancie možnosť objednávania cez webové rozhranie.

Do týchto systémov pribudlo aj niekoľko nových, ktoré boli súčasťou stavby alebo rozšírenia technológií ako napr. novej kotolne popísanej v tomto článku. Celková investícia do informatizácie v tomto projekte bola cca 135 tis. €