Nový mamograf

IROP Zdravotnícke novinky

V rámci rekonštrukcie niektorých častí nemocnice z eurofondov, prebiehajú v nemocnici nielen rekonštrukčné stavebné práce, ale aj nákup novej kvalitnej prístrojovej techniky. V septembri minulého roka sme boli nútení zastaviť prevádzku starého mamografického prístroja pre jeho nevyhovujúci technický stav. V rámci prebiehajúceho projektu rekonštrukcie z eurofondov sme z tohto dôvodu urýchlili verejné obstarávanie už plánovaného nového mamografu, pripravili nové vyhovujúce priestory s technickým zabezpečením a pre pacientov vzhľadom na charakter vyšetrenia samostatnú čakáreň s prezliekacím boxom v rámci RDG oddelenia. Po získaní všetkých potrebných povolení sme prevádzku nového mamografického prístroja zn. AMULET Innovality, v celkovej sume 142 800 eur spustili dňa 02.03.2020.

Mamografia sa štandardne robí  ako preventívne vyšetrenie žien s cieľom aktívneho vyhľadávania zhubného nádoru prsníka, ale aj u žien s príznakmi tohto ochorenia, a tiež v prípade akýchkoľvek príznakov choroby prsnej žľazy, hmatateľného nálezu, resp. pri iných subjektívnych ťažkostiach spojených s prsníkom. Vyšetrenie je dôležité  u diagnostikovaných zhubných ochoreniach prsníka, pri monitorovaní včasnej i dlhodobej odpovede na liečbu a aj pri diagnostike včasnej lokálnej recidívy ochorenia.

Na vyšetrenia sa môžu pacientky objednávať na základe odporučenia odborného lekára, a to telefonicky na t.č. 048/ 2820 351, prípadne osobne na recepcii RDG oddelenia počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Po podpísaní informovaného súhlasu vyšetrenie absolvujú za asistencie erudovaného personálu. Odborný popis výsledku vyšetrenia zabezpečujú lekári – špecialisti v odbore rádiológia.

Sme radi, že v našom regióne postupne kvalitnou prácou s kvalitnou prístrojovou technikou zvyšujeme úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo si pacienti v našom regióne určite zaslúžia.

Autor: RNDr. Edita Niklová, námestníčka pre úsek spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek