2% z daní 2022

Aktuality

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,
dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok

Dôležité údaje:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Dôležité termíny:

 • 31.3.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú daňové priznanie
 • 30.4.2023– posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Ďakujeme!

Z minulých rokov sme z vyzbieraných peňazí zakúpili:

 • Mechanický invalidný vozík
 • Nemocničné lôžko s aktívnym antidekubitným matracom
 • Prekladacia podložka pre pacientov
 • gastronádoby pre skvalitnenie služieb lôžkových oddelení
 • matrace pre lôžkové oddelenia
 • generátor ozónu pre LDCH
 • odsávačka, monitor vitálnych funkcií a 2 injekčné dávkovače pre internú JIS
 • elektrická odsávačka pre centrálne operačné sály
 • operačná lampa pre JAS chirurgickú
 • príspevok na výhrevné lôžko pre novorodenecké oddelenie
 • nemocničné lôžka

Predvyplnený formulár: